022- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – צד-צו מתקדמים I...

022- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – צד-צו מתקדמים I תגיות: אין מזל לישראל.

שיעור שמע
mp3 להורדה

וַיַּקְהֵל  צד- צו

רקיעים דעשיה

אין מזל לישראל.

ישראל מעל השליטה של הכוכבים והמזלות, על ארץ ישראל שולט הקב"ה בלבדו, כאשר על שאר העמים שם השם ממונים, מתווכים לשליטה עליהם. מכאן שארץ ישראל היא מרכז השליטה העולמי, ולכן גם כל העולם לוטש עיניו לארץ ישראל ובעיקר להר הבית. כל השפע או להבדיל הפגעים האחרים בעולם תלויים בנעשה בארץ. אֶרֶץ, אֲשֶׁר יְהוָה אֱלֹהֶיךָ דֹּרֵשׁ אֹתָהּ תָּמִיד, עֵינֵי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בָּהּ מֵרֵשִׁית הַשָּׁנָה, וְעַד אַחֲרִית שָׁנָה. השליטה על ישראל היא מהמקור הגבוה ביותר, ושאר הכוכבים והכוחות הממונים שולטים בשבעים האומות האחרות שהם הפרטים. עלינו שולט הכלל. וכך היהוד בנפשו יחפש את שליטת הכלל ולא ייפול לדמיונות שהפרטים והמקרים שולטים עליו.

רפט) בכל רקיע ורקיע יש פתחים ידועים והממשלה של כל ממונה רשומה מפתח לפתח ומפתח הזו והלאה אינו שולט אפילו כמלא השערה ואין זה נכנס בתחומו של פתח חברו חוץ כשניתנה לו רשות לשלוט אחד על חברו ואז גם המלכים בארץ שולטים אחד על חברו דהיינו המלכים בארץ המיוחסים לרקיעים וממונים האלו. כל אחד ממונה רק על התחום שקיבל, וכפי שיש ממונה למעלה כך יש למטה.

רצ) באמצע כל הרקיעים שהוא על ארץ ישראל שהיא אמצע העולם יש פתח אחד הנק' גבילון ותחת פתח הזה יש ע פתחים אחרים למטה וע' ממונים שומרים מרחוק ב' אלפים אמה שה"ס תחום שבת מפתח הנק' גבילון שאינם קרובים אליו ומפתח הזה עולה דרך למעלה למעלה עד שמגיע לכיסא העליון שהוא מלכות דאצילות, ומפתח ההוא מתפשט שליטתו לכל צדדי הרקיע עד שער הפתח שנק' מגדון ששם הוא סיום הרקיע של ארץ ישראל.

רצא) וכל אלו ע' פתחים הרשומים בפח ההוא שנק' גבילון כול רשומים בכסא הקדוש ההוא המלכות, וכולם קוראים אותם שער צדק על שם המלכות הנק' צדק, כי אחר אינו שולט עליהם. והקב"ה פוקד את ארץ ישראל ברקיע ההוא מפתח לפתח ואין מומנה אחר דהיינו מפתח הנק' גבילון עד הפתח הנק' מגדון. בפקידה כמו שצריך דהיינו בהשפעה מלאה ככל הצורך ומתמצית פקידה ההיא לוקחים אלו ע' ממונים הנ"ל ונותנים לכל ממונים האחרים שעל עמי העולם. השליטה האמתית שעל אומות העולם מגיעה מבחינת ישראל, מ ע' ממונים על שבעים הפתחים היוצאים מגבילון שעליהם שולט הקב"ה. כלומר על אומות העולם שולטים מתווכים מטעם הקב"ה.

רצב) בגן עדן שלמטה, גן עדן הארץ, הרקיע העומד עליו, יש בו סודות עליונים. כשעשה הקב"ה את הרקיע, הביא אש ומים מכיסא הכבוד, עולם הבריאה, וחיבר אותם יחד, ועשה מהם רקיע למטה על הארץ שלנו. והתפשטו עד שהגיעו למקום גן עדן, ולא התפשטו יותר. מה עשה הקב"ה? לקח משמיים עליונים הקדושים, חו"ב דז"א, הנקרא שמיים דאצילות, אש ומים אחרים, הנמצאים ואינם נמצאים, המתגלים ואינם מתגלים. ומאלו אש ומים, שנלקחו משמיים העליונים, עשה מהם התפשטות הרקיע, ופרשׂ אותם על גן עדן שלמטה. והרקיע הזה, דעת, מתחבר עם הרקיע האחר, שעל הארץ שלנו, ת"ת.

הרקיע הוא סיום החדש, שנעשה בכל מדרגה, מחמת עליית המלכות לבינה של כל מדרגה. ולפעמים נאמר, שקו האמצעי נקרא רקיע, שהוא השמיים, ת"ת. כי הסיום החדש נעשה בנקודת החולם קו ימין, ששם עלתה המלכות לבינה.

אמנם עם יציאת נקודת השורוק, קו שמאל, נעשה מחלוקת, שרצה לבטל לגמרי הסיום הזה, ולהאיר מלמעלה למטה שזה אסור. עד שבא קו אמצעי והכריע, שהשמאל יאיר רק מלמטה למעלה, והסיום החדש לא יתבטל את המציאות של צמצום ב' של קו אמצעי. שאז הוכרחו הבינה ותו"מ, שהיו למטה מסיום החדש, לעלות למעלה מסיום החדש, ולהתחבר למדרגת אח"פ דעלייה. הרי שקו האמצעי עשה הסיום החדש, שנעשה בנקודת החולם, שיהיה קבוע וקיים תמיד. ונמצא, שסיום החדש נעשה לקביעות בקו אמצעי, מסך דחיריק. וע"כ פעם קוראים את הרקיע בשם סיום החדש דצ"ב, ופעם בשם קו אמצעי. וכמו שיש שמיים וארץ באצילות, שקו האמצעי, ז"א, הכולל חג"ת נה"י, נקרא שמיים דאצילות, ומתחתיו המלכות הכוללת, הנקראת ארץ. כך יש בעולם העשיה שמיים וארץ, שהשמיים קו אמצעי, הכולל חג"ת נה"י, ומתחתיו המלכות דעשיה, הנקראת ארץ. ונאמר, השמיים למטה בעולם עשיה, הן עשר יריעות. כי אלו חג"ת נה"י שבקו האמצעי, כוללים ע"ס. כי החסד כולל כח"ב, והיסוד שבו כולל מלכות, עטרת יסוד. והם עשר יריעות, כמ"ש: נוטה שמיים כיריעה. אמנם המלכות שבו, עטרה, אינה מלכות האמיתית, אלא שכלולה ביסוד. וע"כ אנו מחשיבים אותם רק לתשעה רקיעים. והמלכות הוא הארץ, שמתחת הרקיע לגמרי, שהוא העשירית גם באצילות וגם בעשייה יש שמים וארץ.

וכמו שהשמיים דעשיה כולל עשרה רקיעים, כך הארץ דעשיה כוללת ע"ס, שהם שבע ארצות. והעליונה שבהם, בינה, הכוללת ג"ר, היא הארץ שאנו יושבים עליה. אמנם גם בינה זו של ארצות דעשיה, שאנו יושבים עליה, נחלקת לע"ס, ואנו יושבים רק בז"ת דבינה זו, שארץ ישראל היא יסוד שבהן. והבינה דבינה הזו הכוללת ג"ר, הוא גן עדן הארץ. כל עשר יריעות דשמיים דעשיה, הם ע"ס דת"ת, הכולל חג"ת נה"י. ומאין יצא קו האמצעי, הלוא הוא תולדה מהכרעת ב' קווים ימין ושמאל שבבינה, אש ומים, בעניין שלושה יוצאים מאחד, אחד זוכה בשלושתם? ומאיזה בינה יצא קו האמצעי דעשיה, בעת שבינה אמיתית לא בעשיה ולא ביצירה? מאש ומים שבבינה דעולם הבריאה, הנקראת כיסא הכבוד, שקו האמצעי שיתף וחיבר אותם יחד, כשלושה היוצאים מאחד, יצא הרקיע למטה, שהם עשרה רקיעים דעשיה, אחד זוכה בשלושתם. ומבריאה נמשך לעולם עשיה, כי למטה מעולם הבריאה אין קומת בינה, שקו אמצעי יחבר ב' קווים שבה.

אמנם קומת בינה שיש בעולם הבריאה, נבחנת רק לחיצוניות הבינה. אשר קו האמצעי, היוצא ממנו, אינו דעת, אלא ת"ת, ז"ת. וזה מספיק להיות רקיעים על ז"ת דארץ העשיה, וגם על ארץ שאנו יושבים עליה, ז"ת דבינה דארץ העשיה. אבל גן העדן, בינה דבינה דארץ העשיה, שקו אמצעי שלה צריך להיות דעת, קו אמצעי דג"ר ממש, ואיך יספיק לזה קו אמצעי, היוצא מאש ומים דבינה דבריאה, שהיא רק חיצוניות דת"ת?

מתוך שהרקיעים ההם נמשכו מאש ומים דבינה דבריאה, שהם חיצוניות ות"ת הכולל עשר יריעות, וא"כ איך יוכלו לחופף על גן עדן, שהוא בינה דבינה דארץ העשיה, שקו האמצעי החופף עליו, צריך להיות קו אמצעי דג"ר ממש, שהוא דעת? וע"כ כיוון שהגיעו לגן עדן הארץ, ישבו, ולא יכלו להתפשט על גן עדן מאחר והם נמוכים מדי, צריך את בחינת הדעת שתקיף. ואע"פ שגם הארץ שלנו היא מבינה דארץ העשיה, אמנם רק מז"ת דבינה זו, חיצוניות הבינה, וע"כ מספיק להם קו האמצעי מאש ומים דבריאה. משא"כ גן העדן, הבינה דבינה הזאת, ג"ר ממש, צריכים לקו אמצעי מג"ר ממש.

ולקח הקב"ה מקו האמצעי, המכריע בין חו"ב דז"א, הנקרא שמיים, שהוא קו האמצעי דג"ר דז"א, הנקרא דעת. ומדעת הזה התפשט הרקיע שעל גן העדן הארץ. ועשה מהם התפשטות הרקיע, הכרעה בין אש ומים, שהוא קו אמצעי, הנקרא רקיע, דעת, ופרשׂ אותם על גן עדן שלמטה, בינה דבינה דארץ העשיה. ומתחבר עם הרקיע האחר, כטבע הדעת, המתחבר ומתפשט לחג"ת נה"י, ת"ת, כך מתחבר הרקיע הזה, דעת, עם שאר הרקיעים דעשיה, שהם ת"ת.

ונאמר, הנמצאים ואינם נמצאים, המתגלים ואינם מתגלים, שאש ומים, חו"ב דז"א, אינם דאו"א עילאין דז"א, שהם אינם נמצאים בהשגה כלל, ובהם אין מתגלה החכמה, אלא שהם חו"ב דישסו"ת דז"א, שבהם מתגלה החכמה בדעת, והם נמצאים בהשגה. אמנם לא במקומם בז"א, אלא אחר שמתפשטים למלכות כי המלכות היא המשתוקקת ולה יש את הכלי לחוכמה.

הנמצאים ואינם נמצאים, המתגלים ואינם מתגלים, שמצד אחד יצא בהם הי' מאויר ומתגלה החכמה, ונמצאים משום זה בהשגה. ומצד אחר, אינם נמצאים ואינם מתגלים, שהרי במקום ז"א אינם נמצאים בהשגה, אלא אחר התפשטותם למלכות, ששם מקום גילוי החכמה.

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב