047- הדף היומי בזהר הסולם – ויקהל קמב-קמד – שיעור השקפה

047- הדף היומי בזהר הסולם – ויקהל קמב-קמד – שיעור השקפה

וַיַּקְהֵל  קמב- קמד

סוֹד הַמִּילָה שָׁמַע  

יחוד שמע ישראל בא לחבר את כל האברים, בין נברא לבורא, חיבור המשכן העליון שהוא י"ה עם ו"ה כדי שיהיה הכל אחד והכל יש לעשות ברצון הלב ובדבקות. בקריאת שמע יש להאריך באות ד ולא באות ח שבמילה אחד שזהו עוון פלילי.

לאחר כוונת שמע, צריכים להזכיר יציאת מצרים, משום שהייתה השכינה בגלות, ובזמן שהיא בגלות, אין חיבור שיתחברו עולם העליון, בעולם התחתון.

אמנם אין יציאת מצרים נחשבת עדיין גאולה שלמה אלא שורש. האותות והניסים היו לפתיחת הקשרים של נשמות ישראל בע.ז ומאחר והשתחררו מכבלים אלו נק' עם שחרות חקוקה בישותו. לכן צריכים לזכור ולהזכיר שאנו עם שיצא מעבדות לחרות.

אמנם נכון שבקשר ישנן עליות וירידות אבל גירושין לא היו מעולם בין השכינה לעם ישראל או לקב"ה. הגלויות אינן גירושין מאחר ובעצם ביציאת מצרים כבר הגיעו לגאולה, והגלויות הן ריחוק אך לא ניתוק. לכן יש לעורר את יציאת מצרים כל הזמן, מאחר ומה שניתן ברוחניות ניתן בצורה שלמה ואין להשיב. מזכירים בגאולת מצרים ארבע פעמים את המילה אמת להראות שהיא כוללת את כל ארבע הגלויות

יציאת מצרים אינה אירוע היסטורי אלא שורש שנצרב בכל יהודי כפוטנציאל בעזרתו יכול הוא לחזור לדבקות עם הקב"ה. ביציאה זו נוצר קשר של שלמות בין הנברא לבורא, קשר שלא שייך בו גירושין.

אין תגובות

להגיב