048- הדף היומי בזהר הסולם – ויקהל קמה-קמז – שיעור השקפה

048- הדף היומי בזהר הסולם – ויקהל קמה-קמז – שיעור השקפה

וַיַּקְהֵל  קמה- קמז

אָז נִדְבְּרוּ יִרְאֵי יְהוָה

יש הבדל בין בחירה להכרעה.

למעלה כבר הוכרע ונקבע שכל מי שהוא אדם – יעשה תשובה. הבחירה שניתנה לאדם היא כיצד יגיע לכך, בדרך תורה או בדרך ייסורים, האם יבחר במה שממילא צפוי, דהיינו שיהיה בעל תשובה ויבחר בצורת אדם ע"י התורה, או חלילה יאלץ בכוח להגיע למטרה. ואל לו לאדם להתייאש אם תיקן דבר מסוים ואחר כך נפל שוב מהמדרגה, מפני שהתיקון שעשה רשום ועומד לזכותו בעולמות העליונים.

מברר כאן הזוהר סתירה לכאורה, במקרא אחד כתוב: אֲמַרְתֶּם, שָׁוְא עֲבֹד אֱלֹהִים; וּמַה-בֶּצַע, כִּי שָׁמַרְנוּ מִשְׁמַרְתּוֹ, וְכִי הָלַכְנוּ קְדֹרַנִּית, מִפְּנֵי יְהוָה צְבָאוֹת שאלו ממש דברי כפירה. וע"ז מסיים הכתוב: אז נדברו יראי ה', איש אל רעהו, ויקשב ה', וישמע וייכתב ספר זיכרון לפניו, ליראי ה' ולחושבי שמו, וחמלתי עליהם, כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו.

אלא הכתוב מדבר באותם הצדיקים, שזכו לתשובה מאהבה, אשר אז הזדונות נהפכו לזכויות, וככל שהעבירה הייתה יותר גדולה, נהפכה לזכות יותר גדולה.

 

—————-

שאלות חזרה זהר ויקהל קמה-קמז
1)מדוע כתוב "אז נדברו יראי ה'"ולא דברו יראי ה'?
2)מה קורה עם המילים שאומרים במילים הקדושות שאומרים הצבאות הקדושים לפני הקב"ה?
3) כיצד מסתדר שבאותו עת שאמרו איש אל רעהו דברי כפירה דייהנו שוא עבוד ה' וגו' יאמר עליהם אז נדברו וגו' שהם דברי שבח?
4)מדוע כתוב פעמיים יראי ה' שכתוב נדברו יראי ה' ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה'?
5) מהו ולחשבי שמו?
6)מהו ממעל לרקיע ומהו אבן ספיר הנמצאת שם?
7)מדוע כתוב דמות כסא ולא הכסא?
8)כוון שאמר דמות למה כתוב עוד כמראה שהיה לו די לכאורה לכתוב דמות אדם?
9)כיצד תיקן רבי יוסי את האות החסרה בו ומה הטעם בכך בדרך עבודה?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב