021- הדף היומי בזוהר הסולם – פיקודי – סה-סז שיעור השקפה

021- הדף היומי בזוהר הסולם – פיקודי – סה-סז שיעור השקפה

פיקודי סה-סז

חוֹשֵן ואֵפֹד

לכל דבר גלוי יש רובד פנימי

השאלות ששאלו המלאכים את יונה היו לפי החוכמה העליונה, שאלות פנימיות ושאלות חיצוניות.

שאלו את יונה, הגידה נא לנו, באשר למי הרעה. ואם לא, אמור לנו, מַה-מְּלַאכְתְּךָ, במה עיסוקך בכל יום, דייהנו כשיש לך גילוי כיצד אתה פועל אותו. ומאין תבוא, מה אהבתך. מה ארצך, אם היא ארץ הראויה לעונש. ואֵי מִזה עם אתה, אם הוא עמלק, או אחד משבעה אומות הראויות לעונש. כשרוצים לבדוק מישהו בודקים האם הוא מצד הקדושה, מה המלאכה, מיהם אבותיו ומאיזה עם. יש לכל אדם סוג של מלאכה בה הוא עוסק בכל מערכת, בין בעבודה, בין בזוגיות או בלימוד.  האבות מורישים את הטבעיים ואז שואלים מאיזו ארץ, דהיינו איזה רצונות מוליכים אותך. עם זה נפש ושואל מהי ההנפשה שלך.

כפי שבאפוד ובחושן יש גלוי וניסתר, כך עונה יונה למלאכים בשני הרבדים. מה השיב להם יונה? וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם, עִבְרִי אָנֹכִי, כלומר מזרע אברהם העברי, עונה שזו מלאכתו שהקדיש שם ריבונו בעולם בכל יום. ולמרות שלא שאלו אמר על הנסתר, ובניגוד לעובדי עכו"ם וְאֶת-יְהוָה אֱלֹהֵי הַשָּׁמַיִם, אֲנִי יָרֵא, אֲשֶׁר-עָשָׂה אֶת-הַיָּם, וְאֶת-הַיַּבָּשָׁהשהוא יתברך מעל כל האלילים.

וַיִּירְאוּ הָאֲנָשִׁים יִרְאָה גְדוֹלָה יראה קטנה אומר על קטנות בה על האדם להסתפק במועט ובמצב גדולה יש להקדיש את הכל להשם. וע"כ וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו מַה-זֹּאת עָשִׂיתָ, שאתה בורח מלפניו, ואינך עושה מצוותיו? אלא שגם גוי "מקשיב" למצב הכוכבים ולהבלים אחרים. המלחים מקשרים בהחלט בין מעשי בני האדם לבין הקורה בסערה שבים.

כל אלו התגיירו אח"כ, כשראו הניסים והגבורות שעשה הקב"ה ליונה בים. כולם היו גרי צדק והחכימו בתורה, והיו חכמים עליונים. משום שהקב"ה רצה בהם, ובכל אלו המתקרבים אליו, ומקדשים שמו בגלוי לא מספיק שיאמר אדם העיקר שאני מאמין בלב, אלא זה צריך להתגלות החוצה, תוכו כברו.

כשיש את הגילוי שבא לגלות את הנסתר, זו הקדושה מפני שהגלוי זה צד האישה והנסתר צד הזכר, ושבא הגילוי לפנימיות זו קדושה. גילוי הזכר דרך האישה, גילוי הנשמה דרך מעשה הגוף, או גילוי האפוד דרך החושן, התומים – השלמות דרך האורים הגלויים.

אין תגובות

להגיב