027 – הדף היומי בזהר הסולם – פקודי פ-פב שיעור השקפה

027 – הדף היומי בזהר הסולם – פקודי פ-פב שיעור השקפה

פיקודי פ-פב

קַו הַמִּדָּה וְקָנֶה הַמִּדָּה

המדידה היא איך להאיר חוכמה במסגרת חסדים.

במפתחא מודדים באמה על פי קו המידה שהיא מלכות שהתכללה בבינה, חוכמה המאירה בחסדים. לכן בלי יראה, התבטלות לא ניתן לקבל את השפע, אלא רק בהתכללות בהשפעה בצורה מדודה

ישנה מדידה דהיינו צורת מחשבה בה אינני רוצה לחשוב אלא לקבל באמונה מעל טעם ודעת, למשל להתייחס למחקר שמצא שבשר וחלב לא בריא וזה כביכול אמור לחזק אצלי את האמונה. דברים כאלו יש לדחות, וישנה מחשבה בה עלי דווקא להפעיל את השכל ולחשוב.

קנה המידה אומר עם מה מתעסקים, וקו המידה אומר כמה חוכמה ניתן לקבל. האור על קנה המידה נק' חסדים מכוסים, מנעולא, אמונה, כוח היראה, אך בלי אור מטרת הבריאה. כוח החוכמה במפתחא מאפשר למלכות/ללב לקבל בתנאי שהתכללה בבינה ומסתפקת בחצי מהאור.

בטומאה כל המוסיף גורע ובפנימיות כל המוסיף, מוסיפים לו. כך צריכה הייתה חווה בכלל להימנע מדברים עם הנחש, ולאחר שהוסיפה ואמרה פן, גרעה. וכך אין בכלל לקבל הוכחות מדעיות על אמיתות התורה, מקבלים את הכל באמונה. הייצר תמיד מנסה להפעיל את השכל במקום שנדרשת אמונה.

על האדם להיזהר מדלות זו, שהרי דל היא בחינת חסרון באמונה. המנעולא שומרת על האדם לפעול מעל טעם ודעת ולא לבוא בכלל במשא ומתן עם היצר.

אין תגובות

להגיב