039- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי קיג-קט"ו שיעור השקפה

039- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי קיג-קט"ו שיעור השקפה

פיקודי קיג-קטו

תּוֹרַת הָעֹלָה

אין האהבה נתינה ללא קבלה.

אדם הוא בחינת אהבה אשר ללא השתוקקות מקו שמאל לא יכול להמשך את אור האהבה. אהבה היא קו אמצעי ולכן צריך גם קו שמאל להשתוקקות וגם קו ימין להשפעה. אדם שלם פועל שלשה קווים: ימין שהוא צד החסד הכהן שבנפש, שמאל הלוי שבו וקו אמצעי ישראל שבו. כדי להגיע לאהבת השם קודם כל צריך ויתור גמור על הדעת והתפיסה הגופנית, על האגו, ונק' בשפת הקבלה אור חוזר הנדחה, או עבודה בחסדים מכוסים. זהו תיקון על המחשבה כדי להביא את האדם לשמחה ואמונה שלמה בעליון.

אמר רבי שמעון כתוב: אדם ובהמה תושיע ה'. היות ואדם ראשון חטא והתחבר עם הנחש, יש להושיע גם את צד הבהמה אותו יש לתקן. עולֶה אדם מצד האדם ע"י תורה ותפילה. בהמה מצד הבהמה ע"י הקרבה למזבח. וע"כ כתוב: אדם כי יקריב מכם קורבן.

אין תגובות

להגיב