068- דף היומי בזהר הסולם – פקודי קצא-קצג שיעור השקפה

068- דף היומי בזהר הסולם – פקודי קצא-קצג שיעור השקפה

פיקודי קצא-קצג

הֵיכַל זְכוּת גְּבוּרָה

כשפסקה הנבואה, יש ואדם חווה מסרים מהממונים העליונים, כאשר זה תלוי ברמת הזכות והטהרה שלו, כלומר כל אחד חווה את המסר לפי לבושיו.

יש באדם צד שהוא מעין נביא היכול בהשארה עליונה לקבל מסרים מלמעלה. ישנם ממונים להעברת המסרים, ישנם כאלו הבאים לעזור לאדם להיטהר מגאוותו. אך ישנם גם ממונים מהיכלות הטומאה שבאים להטות את האדם לדרך הרע, כדי להביאו למצב שמהר יותר יבחין במצבו. וישנם ממונים שבאים לפדות את האדם כשהוא חולה, ואז דנים אותו ויכולים לרפא אותו.

וכך המלכים שלא היו נביאים, בכל מדרגה וכל פתח יש להם בחוץ ממונים ידועים, שהתמנו בכל אלו הרקיעים, עד שיורדים למטה ברקיעים התחתונים, ומודיעים הדבר לאלו שצריכים.

חלק מהממונים הם לשמור בני אדם מהס"א, מנזקי העולם, ובדרכים שהולכים, לעזור לבני אדם, כשבאים להיטהר וכל הבא להיטהר מסייעין בידו, לעשות אותות וניסים בעולם. וחלק מהם עומדים להביט במעשי בני אדם, להעיד עדות למעלה. וכן נפרדות כמה מדרגות לבחינותיהן, והכול באמונה העליונה, בקדושה העליונה. יש עניין מיוחד שכל מדרגה תפעל לצורך התחתונים. וצריך האדם להיזהר לא להיטמא, שהבא להיטמא פותחים לו.

שופטים את האדם במאזני צדק, דהיינו האם הוא פועל לפי התכלית או לא. בעיקר כדאי לו לאדם לעשות המעשים הטובים בשלמות הלב, ויפעל במתן בסתר, שלדברים אלו יש משקל וערך גדולים.

אין תגובות

להגיב