081- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי רלט-רמא שיעור השקפה

081- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי רלט-רמא שיעור השקפה

פיקודי רלט-רמא

הֵיכַל קוֹדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים

אין להרבות בתפילה על רצונות פרטיים.

משה ידע מתי יש להאריך בתפילה ומתי יש לקצר. כאשר אדם מתפלל על עצמו עליו לקצר, וכאשר מבקש השפעה על הזולת, על עם ישראל, יש להאריך בתפילה. כאשר אדם מרגיש חסרונות פרטיים, זו פעולה בצד שמאל ממטה למעלה ועליו לקצר בתפילתו. כשעובד ומתפלל בצד ימין בהשפעה יש להאריך בתפילה.

מחשבה מתחילה מבינה, מיכולת האדם לעזוב את עצמו ולהתבונן מבחוץ מעבר לחשקים שלו ולפתח ההיגיון החדש, דהיינו תודעה אמונית.

ישנם שלשה ייחודים/צירופים עיקריים: הויה אהיה, הויה אלקים והויה אדני. השם אלקים מראה על הבריאה והשם אדני על ההשגחה בדרך של יסורים ועונש, אשר מתבטל כאשר בא בצירוף הויה, הרחמים. צירוף שם הויה אדני יתבטל לאחר שיתוקן החלק התחתון בזמן תיקון, שעדיין אין כלים ושלמות באמונה לקבל את כל אור שם הויה, ולכן בגמר תיקון אין ייסורים. עד אז ישנם מלאכים שעוזרים לקבל את התפילות.

אין תגובות

להגיב