083- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי רמה-רמז שיעור השקפה

083- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי רמה-רמז שיעור השקפה

פיקודי רמה-רמז

הֵיכַל קוֹדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים
ברכות יכול להשיג מי שרכש אמונה.
את תפילת שמונה עשרה פותחים בלחש "אדני שפתי תפתח" כי הוא רצון הלב לכוון ולעלות הרצון ממטה למעלה ולקשר אותו בקודש הקודשים, היכל הבינה שממנה יושפעו כל הברכות.
בתפילת שמונה עשרה באמירת "ברוך" בפעם הראשונה יש לכוון למלכות דאצילות הכוללת את כל ההיכלות, וריבוי כל המלאכים וממונים שבהם, כלומר אמונה שלמה שניתן לבקש ולקבל הכל. "אתה" הם כל החסרונות מאלף עד תו עם האות ה שהיא המלכות, ואז תוכל לקבל דרך האבות משם הויה – חוכמה, ושם אלקינו – בינה.
הוי"ה אלקינו. הכוונה לקשר ולייחוד של מלך העליון למעלה, ייחוד חו"ב, כי הוי"ה חכמה, אלקינו בינה. אלקי אברהם, חסד, אלקי יצחק, גבורה, ואלקי יעקב, ת"ת כל אחד מהאבות הוא שורש בנשמת כל יהודי. הגדול – אברהם, הגיבור – יצחק, הנורא – יעקב, אשר כולם מתכללים במלכות הנק' אל, ואז הכל יכול להתקבל בשלמות בשלושה קווים.
ההיכל השביעי, השם הקדוש העליון, בוכ"ו, ראשי תיבות, ברכה וחסד כוח ומשפט. כלל הכול. כי השם בוכ"ו, הוא אותיות השניות לשם אהי"ה. אחר אות א' של אהי"ה, ב' של בוכ"ו. ואחר ה' של אהי"ה, ו' של בוכ"ו. ואחר יו"ד של אהי"ה, כ' של בוכ"ו. ואחר ה"ת של אהי"ה, ו' אחרונה של בוכ"ו.

אין תגובות

להגיב