091- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי רסט- רעא שיעור השקפה

091- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי רסט- רעא שיעור השקפה

פיקודי רסט-רעא

הֵיכַל ג' שֶׁל הַצָּד הָאַחֵר – דּוּמָה כְּנֶגֶד שׂוֹנֵא שֶׁל יָצָר הָרַע

לשון הרע מביא הרס לעולם, דברי תורה וקדושה בונים את העולם

תפקיד היכל זה לייצר פירוד, ולגרום לחוטא לפעול בפזיזות וללא שיקול דעת. לעומת הפירוד שגורם לשון הרע, התורה שכל נתיבותיה שלום, דרכה איחוד וקירוב אל היחד.

יתרה מזאת, לשון הרע מעורר את הנחש אשר מעלה את הקלקול ממלכות לבינה ובכך מעצים אותו.

אע"פ שיש זמן קבוע לכל הנחשים שבעולם להפשיט את עורם מעצמם אחד לשבע שנה, מ"מ אינם מתפשטים אלא בזמן שמעוררים לשון הרע למטה. שאע"פ שהוא תיקון העולם, אין הדבר נעשה מאליו, אלא בסיבת העוון של לשון הרע. וודאי שהיה עדיף שהתיקון היה בא ללא עוון לשון הרע. רק בזכות הרחמים הגדולים של הקב"ה, הוא משיל את עור הנחש למרות חטא לשון הרע, כדי שלפחות ימשיך הקיום לעולם, ויתאפשר לאחר מכן לעשות תשובה.

לכן על האדם לראות מאיזה מקור הוא מקבל את מזונו, דהיינו התענוג שלו, האם מבינה או חלילה מהמלכות שהיא בחינת המים האחרונים.

אין תגובות

להגיב