100- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי רצ-רצב למתקדמים

100- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי רצ-רצב למתקדמים

פיקודי רצ-רצב

הֵיכַל סוֹד הקוֹרְבָּן

אהרת המחשבה עוברת דרך האמונה

הקרבן הוא המקרב אין התחתון לעליון, בין המחשבה שהיא הצד הגבוה של התחתון, לבין האמונה שהיא בעליון. על האדם להכליל את המחשבה באמונה, כאשר כמובן האמונה היא הגוברת, והיא מקור המחשבה. לצורך קיום בלבד, ישנה אמונה הנמצאת באדם.

המקסימום שאליו מצליח המדע להגיע, שמקור התופעות הוא אקרעי, תוך מאמץ בלתי פוסק לנסות ולהתעלם מהאמונה.

 

תתקמט ונעשו ט' היכלות ברדל"א, כי ג' ראשים נכללים זה מזה ונעשו ט' היכלות, והיכלות אלו אינם אורות ואינם רוחות, ואינם נשמות, ואין מי שיעמוד בהם. הרצון של כל תשעת האורות העומדים כולם במחשבה דא"א, שהיא אחד מהם בחשבון התשעה. הנה רצון כולם לרדוף אחרי ט' היכלות שברדל"א, בשעה שתשעה אורות עומדים במחשבה דא"א. אבל הט' שברדל"א אינם מושגים ואינם נודעים. כי אלו ט' היכלות רדל"א אינם עומדים לא ברצון, ולא במחשבה עליונה, שהיא א"א, תופסים בה ואינם תופסים. באלו ט' היכלות רדל"א עומדים כל סודות האמונה. וכל אלו האורות מהמחשבה העליונה, א"א ולמטה, כולם נקראים א"ס. כי עד כאן האורות מגיעים ואינם מגיעים ואינם נודעים, אין כאן לא רצון ולא מחשבה. בקטנות אמונה יש רק את הקיום מצד האמונה, כמו הרגשה באדם שיש לו בחירה, שהוא חי ומרגיש – אלו אמונות שהאח"פ של עתיק נמצא באדם ללא כל מאמץ מצידו. כדי לגדול יש להבין שאח"פ אלו הם אמונה שניתנה מלמעלה. בהארת גדולת הבאה ע"י חיבור התפילה, מורגש הקשר עם העליון ואז ישנה אפשרות שהאמונה העליונה תאיר ותגדיל את המחשבה.

יש ואדם מרגיש פחד, והשאלה היא מהו המקור. בכל מקרה ישנו גורם עליון שמתחיל את הפעולות עוד לפני הביטוי שלהם בחומר.  

תתקנ כשמאירה המחשבה שלא נודעת ממי מאירה, מוחא דאוירא, אז היא התלבשה ונסתמה בתוך הבינה, ומאירה למי שמאירה. ונכנסים זו בזו עד שנכללים כולם כאחד.

תתקנא כשעולה הקורבן, הכול מתקשר זה בזה ומאיר זה בזה, אז נמצאים כל המדרגות בעלייה, והמחשבה התעטרה בא"ס. כי אותה ההארה שמחשבה עילאה מאירה ממנו, שלא ידע בה כלל, נקרא א"ס, שממנו נמצא עומד ומאיר למי שמאיר. וע"ז עומד הכול.

תתקנב ס"א זו שנקרא קץ כל בשר, כמו שהקשר נמצא למעלה בבינה ובא"א בשמחה, כך גם למטה בזו"ן ובבי"ע, נעשה התקשרות זה בזה בשמחה וברצון לתת סיפוק לכל למעלה ולמטה, ואמא עומדת על ישראל כראוי. כל זמן שיש חטא בעולם והארת האמונה אינה מתפשטת מרדלא בשלמות ואין ביטול הפרסה, זו קטנות האמונה והס"א מקבל אהרה מזה, אך זה שווה כדי שיקבלו אהרה הצדיקים אשר האכילה שלהם יותר מועילה מתפילת הרשעים, אך יש לעשות זאת בקדושה. ולכן מעלים קורבן בגלל העירוב של הלא לשמה שמחויב בזמן תיקון.

תתקנג בכל ר"ח כשהלבנה מתחדשת, שהמלכות מחדשת זיווגה עם ז"א, נותנים לקץ כל בשר הזה חלק נוסף, שׂעיר ר"ח על הקורבנות הרגילים, להתעסק בו ולהשתמש בחלקו, ויישאר הצד של ישראל להם לבדם, כדי שיתייחדו במלכם. כל זמן שלא בילע המוות לנצח, אין ברירה אלא ישנם שייורים שחייבים לתת לס"א מאחר והוא נימצא איתנו, אחרת לא יאפשר לנו לקבל את חלקנו, ויש לתת לו את המינימיום כפי האכילה, וכפי התפילה והלימוד במילים החיצוניות שיש בהם כשל, וחוכמה עילאה. וכך גם סיפורי התורה שניתנים תחת זמן ומקום, שזה הס"א, אך בילעדיהם אין דרך להראות את הסודות העליונים, מפני שכך עובדת המחשבה והתודעה הגשמית, תחת זמן ומקום.

אלו שלא השיגו עדיין חושבים שהסיפורים הם התורה, ואין זה כך.

תתקנד מקריבים שעיר משום שהוא חלקו של עשיו, כמ"ש: הן עשיו אחי איש שעיר. וע"כ הוא משתמש בחלקו, וישראל משתמשים בחלקם. משום זה כתוב: כי יעקב בחר לו יה, ישראל לסגולתו. י"ה הוא הבירור העליון שאדם מסוגל להכיל, ולכן יעקב נותן מתנות לעשיו ויעקב עצמו משיג בכך את האורות.

 

תתקנה קץ כל בשר, כל רצונו תמיד אינו אלא בבשר, ומשום זה תיקון הבשר תמיד הוא אליו, וע"כ נקרא קץ כל בשר. וכשהוא שולט, שולט על הגוף ולא על הנשמה. הנשמה עולה למקומה, והגוף ניתן לקץ כל בשר. כמו הקורבן, שהרצון עולה לזו"ן והבשר עולה לקץ כל בשר.

תתקנו ואדם שהוא צדיק, הוא עצמו קורבן לכַפר וע"כ הצדיק הוא כפרה בעולם וקורבן ממש. אשריהם הצדיקים בעוה"ז ובעוה"ב וזו אחת הסיבות שצדיקים נרדפים, ולכן הפנימיות נרדפת ולא רוצים לשמוע את האמת, ועובדים לקץ כל בשר. ושאינו צדיק אינו כן, משום שיש בו מום כמ"ש: כל אשר בו מום לא תקריבו, כי לא לרצון יהיה לכם.

אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב