096- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי רצ-רצב שיעור השקפה

096- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי רצ-רצב שיעור השקפה

פיקודי רצ-רצב

הֵיכַל סוֹד הקוֹרְבָּן

הארת המחשבה עוברת דרך האמונה

הקרבן הוא המקרב אין התחתון לעליון, בין המחשבה שהיא הצד הגבוה של התחתון, לבין האמונה שהיא בעליון. על האדם להכליל את המחשבה באמונה, כאשר כמובן האמונה היא הגוברת, והיא מקור המחשבה. לצורך קיום בלבד, ישנה אמונה הנמצאת באדם.

המקסימום שאליו מצליח המדע להגיע, שמקור התופעות הוא אקראי, תוך מאמץ בלתי פוסק לנסות ולהתעלם מהאמונה.

בקטנות, יש רק את הקיום מצד האמונה, כמו הרגשה באדם שיש לו בחירה, שהוא חי ומרגיש,  הארת גדולת הבאה ע"י חיבור התפילה, מורגש הקשר עם העליון ואז ישנה אפשרות שהאמונה העליונה תאיר ותגדיל את המחשבה.

יש ואדם מרגיש פחד, והשאלה היא מהו המקור. בכל מקרה ישנו גורם עליון שמתחיל את הפעולות עוד לפני הביטוי שלהם בחומר.  

כל זמן שיש חטא בעולם והארת האמונה אינה מתפשטת בשלמות, זו קטנות האמונה והס"א מקבל אהרה מזה, אך זה שווה כדי שיקבלו אהרה הצדיקים אשר האכילה שלהם יותר מועילה מתפילת הרשעים, אך יש לעשות זאת בקדושה. ולכן מעלים קורבן בגלל העירוב של הלא לשמה שמחויב בזמן תיקון. וע"כ הצדיק הוא כפרה בעולם וקורבן ממש. אשריהם הצדיקים בעוה"ז ובעוה"ב וזו אחת הסיבות שצדיקים נרדפים, ולכן הפנימיות נרדפת ולא רוצים לשמוע את האמת, ועובדים לקץ כל בשר.

כל זמן שלא בילע המוות לנצח, אין ברירה אלא ישנם שיורים שחייבים לתת לס"א מאחר והוא נימצא אתנו, אחרת לא יאפשר לנו לקבל את חלקנו, ויש לתת לו את המינימום כפי האכילה, וכפי התפילה והלימוד במילים החיצוניות שיש בהם כשל, וחוכמה עילאה. וכך גם סיפורי התורה שניתנים תחת זמן ומקום, שזה הס"א, אך בלעדיהם אין דרך להראות את הסודות העליונים, מפני שכך עובדת המחשבה והתודעה הגשמית, תחת זמן ומקום.

אין תגובות

להגיב