011- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא לא-לג שיעור השקפה

011- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא לא-לג שיעור השקפה

וַיִּקְרָא לא-לג

וּבַת כֹּהֵן כִּי תִהְיֶה, לְאִישׁ זָר

האדם קיבל את הפוטנציאל להגיע לשלמות.

ומשום זה ברא אותו זכר ונקבה, שיהיה שלם. ומתי נקרא האדם שלם כעין של מעלה, הוא בשעה שמתחבר עם בת זוגו באחדות בשמחה וברצון, ויָצאו ממנו ומאשתו בן ובת המראה על המשכיות ברוחניות ומבטא את העליון בצורה שלמה. בן זו בחינת הבנה ובת היא בחינת הרגשה. וזהו תפקיד האדם, להכשיר את נשמתו לדבקות בקב"ה.

בשביל מה צריך היה לברוא את כל אומות העולם, אם אומר הזוהר שלא ברא הקב"ה את העולם אלא בשביל ישראל. אלא ברא הקב"ה את הכל כדי להטיב לנבראים, ולצורך כך חייבים לקבל את התורה, שתכשיר את הנבראים לקבלת ההטבה השלמה. מבחינת המטרה הגויים שלא רצו לקבל עול תורה הם רק אמצעי להגיע למטרה, וכל עוד חלקם שקועים בעבודה זרה, הם לא ראויים לקבלת ההטבה.

אין תגובות

להגיב