022- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא סז-סט שיעור השקפה

022- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא סז-סט שיעור השקפה

וַיִּקְרָא סז-סט

הִנֵּה בָּרְכוּ כָּל עַבְדֵי יְהוָה

הקם ללמוד בלילה גורם לשבח גדול בשמים.

השבח הוא לכלל כנסת ישראל, ליחד. ולכן עוד קודם הלימוד יש לעשות תיקון חצות, כלומר להצטער על גלות השכינה. הלימוד בלילה הוא סימן לכך שאדם מתייגע לייצר אמונה במקום שקשה, שמבין שעולם זה אינו מתגמל תמיד לפי המטרה, ובכל מקרה כן מתגמל את פנימיות האדם, דהיינו את העולם הבא שלו.

הִנֵּה בָּרְכוּ אֶת יְהוָה  כָּל-עַבְדֵי יְהוָה הָעֹמְדִים בְּבֵית-יְהוָה בַּלֵּילוֹת. זה שבח הוא לכל אלו בני האמונה שעומדים בחצות לילה לעסוק בתורה, אותו שזכה וקם בחצות לילה לעסוק בתורה, הקב"ה מקשיב לו דהיינו מתחשב ברצונו ביותר.

דברי תורה מרבים שלום בעולם, שכתוב: ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום. עוז היא התורה הקדושה.

נשמה שנמצאת בשמים טרם הגיע לגמר תיקון, מבקשת לרדת לעולם זה בכדי להשלים תיקונה.

אין תגובות

להגיב