024- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא עג-עה שיעור השקפה

024- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא עג-עה שיעור השקפה

וַיִּקְרָא עג-עה

וְלֹא שִׁקַּרְנוּ בִּבְרִיתֶךָ

ללא שמירה על הברית אין אפשרות לעשות את התיקון.

לשמירת הברית חשיבות מכרעת לקשר עם הקב"ה. אין מדובר על מצווה חד פעמית שעושים בגיל שמונה ימים, שוודאי צריך לקיים ועוד מלמד הזוהר שדם הברית מציל את העולם, אלא באופן רציף במהלך החיים על היהודי לשמור על הברית, דהיינו בכל מפגש עם המציאות עליו לשמור תורה ומצוות ובעיקר לב ישר המחפש דבקות עם השם, וע"כ הברית חביבה מכל.

בדם של המילה זוכה העולם להתבשם בחסד, ומתקיימים כל העולמות. שכתוב: אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמים וארץ לא שמתי. התורה נק' ברית אשר נכרתה בין ישראל לקב"ה במעמד סיני.

ישראל, קדושים בני קדושים בגזע ושורש, ונתבשמו על הר סיני, ונכנסו באמונה שלמה הקדושה

אין תגובות

להגיב