044- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא קכד-קכו למתקדמים

044- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא קכד-קכו למתקדמים

שאלות חזרה הדף היומי הזהר הקדוש פרשת ויקרא קכד-קכו

1. במה שונה גלות אדום משאר הגלויות?
2. על מה משבח הקב"ה את בני ישראל בזמן הגלות?
3. מה עונה הקב"ה לישראל ששואלים את הקב"ה מדוע אינו שומר את השכינה הקדושה – והרי כתוב "אתה שומר"?
4. מה קורה כשבא הבוקר?
5. מי הם בני האלקים שמזמינים תרועה בבוקר – מה תפקידם?
6. על מצביעה העובדה שאברהם בא לנטוע אשל בבאר שבע?

וַיִּקְרָא קכד-קכו
שֹׁמֵר מַה מִּלַּיְלָה
לילה הוא בחינת גלות, חושך שהוא העדר רצון לקשר עם השם.
שעה) רבי יוסי פתח: מַשָּׂא דּוּמָה אֵלַי, קֹרֵא מִשֵּׂעִיר, שֹׁמֵר מַה מִּלַּיְלָה שֹׁמֵר מַה-מִּלֵּיל. משא דומה. כל זמן שישראל נמצאים בגלות, נודע הזמן והקץ שלהם והזמן והקץ של הגלות ההיא. אבל גלות אֶדום היא משא דומה, שלא נגלה ולא נודע הקץ שלו.
שעו) הקב"ה אמר, אלַי קורא משעיר. קול שמעתי בגלות של שעיר, מאלו הנלחצים ביניהם, מאלו השוכבים לעפר. אומרים, שומר מה מלילה שומר מה מליל? שהם מבקשים ממני על המלכה שלי, הנקראת לילה, ואומרים, מה עשית מן המלכה שלי?
שעז) אז הקב"ה הקהיל את הפמליה שלו, המלאכים העליונים הקרובים אליו. ואמר, ראו את בניי האהובים, שהם נלחצים בגלות, ועוזבים הצער שלהם שאיבדו את אור בית המקדש, עמים זרים שולטים עליהם, ולמרות זאת הם לא מבקשים על הצער הפרטי אלא, ומבקשים על הצער של המלכה. כך צריך לדעת לצרף את הפרטים לכלל, אחרת מרגישים בחיסרון הפרטי כצער ואובדן, במקום לראות אותו כחלק מתהליך בכלל ואומרים לי, שומר, אתה, שנקרא שומר, איפה היא השמירה שלך? איפה היא השמירה של ביתך? מה מלילה, מה עשית מלילה, מן המלכות שנקראת לילה? כך שמרת אותה? מה מליל? מלכות מטרם שנתחברה בז"א נקראת ליל, וכשנתחברה בז"א נקראת לילה כמ"ש: ליל שימורים הוא, וכתוב: הוא הלילה הזה. אומרים לקב"ה אתה השומר, איפה השמירה על השכינה
שעח) אז הקב"ה השיב לישראל, הרי שמירה שלי נמצאת, כי אני עתיד לקבלה ולהימצא עימה כמ"ש: אמר שומר. ששומר הבית, הקב"ה, בא בוקר וגם לילה. כי תחילה נסתלק הקב"ה למעלה למעלה והעלה עימו בוקר, יסוד, הנמצא עימו תמיד. ועתה, בא בוקר, שהוא מוכן להתחבר בלילה, במלכות, וגם לילה מוכנת לחיבור עם היסוד, אבל בשבילכם מתעכבים. ואם אתם רוצים את זה, למה אתם מתעכבים? שובו. שובו בתשובה. אז, אֵתָיוּ תבואו אלי, ונהיה כולנו במדור אחד, וכולנו נשוב למקומותינו כמ"ש: ושב ה' אלקיך את שבותך. והשיב לא נאמר, אלא ושב, כי ב' פעמים, ושב, נאמר כאן: לכנסת ישראל שתשוב להקב"ה, ולהקב"ה שישוב לכנסת ישראל כמ"ש: ושב ה' אלקיך את שבותך, ושב וקבצך מכל העמים. הגאולה בנפש היא קיבוץ כל הרצונות לרצון מרכזי אחד, לשכינה הקדושה.
בְּרָן יַחַדכּוֹכְבֵי בֹקֶר

שעט) פתח סוחר ההוא ואמר: בְּרָן יַחַד כּוֹכְבֵי בֹקֶר וַיָּרִיעוּ, כָּל-בְּנֵי אֱלֹהִים. כשהקב"ה בא להשתעשע עם הצדיקים בגן עדן, כל הדברים, המדרגות שבעולם התחתון, בהמלכות, וכל העליונים והתחתונים מתעוררים כנגדו. וכל האילנות, המדרגות, שבגן עדן פותחים בשבחים כנגדו כמ"ש: אז ירננו עצי יער מלפני ה' כי בא. ואפילו העופות שבארץ, כולם דובבות שבח לפניו. אז יוצאת שלהבת ומכה בכנפיו של התרנגול, וקורא ומשבח למלך הקדוש, וקורא לבני אדם שישתדלו בתורה, ובשבח אדונם ובעבודתו. אשרי חלקם של אותם הקמים ממיטתם לעסוק בתורה.
שפ) כשבא הבוקר, הפתחים שבדרום, החסד, נפתחים, ושערי רפואה יוצאים לעולם, ורוח מזרח, ז"א, נתעורר, ורחמים נמצאים, וכל אלו הכוכבים ומזלות, מדרגות, הממונים תחת ממשלתו של בוקר הזה, שהוא יסוד המאיר חסדים, כולם פותחים בשבח ובזמירות למלך העליון כמ"ש: ברון יחד כוכבי בוקר ויריעו כל בני אלקים. מה רוצים כאן בני אלקים, שהם דין, שמזמינים תרועה בבוקר הזה, זמן החסד, והרי כל הדינים נעברים בזמן שהחסד נתעורר בעולם? אלא ויריעו כל בני אלקים, שנשבר תוקף דינים הקשים, ונשבר הכוח שלהם. כי ויריעו פירושו שנשברו כמ"ש: רועָה התרועעה הארץ. גם בימין יש שמאל, שמאל שבא נגד השלילה ואז הוא חיובי. גם בחסד כלול שמאל, אחרת לא יהיה בו חוכמה.
שפא) וכל כך התרועעו הדינים קשים, מפני שבוקר הזה נתעורר בעולם, יסוד, ואברהם, חסד, נתעורר, ובא לנטוע אשל בבאר שבע. אשר אשל, ז"א, ובאר שבע, מלכות, שע"י אברהם, חסד, נתייחדו ז"א ומלכות. באר שבע, מלכות וכתוב: ויקרא שָׁם בשם ה' אל עולם. שהוא ייחוד ז"א ומלכות. כי הויה הוא ז"א, אל עולם היא מלכות.

הַבֹּקֶר אוֹר

שפב) פתח חברו הסוחר ואמר: הַבֹּקֶר אוֹר וְהָאֲנָשִׁים שֻׁלְּחוּ, הֵמָּה וַחֲמֹרֵיהֶם. בוקר, הדינים נעברים וחסד רוצה להתעורר. כל הבאים מצד החסד מבקרים את מקומם, החסד, להמציא ברכות לעולם. וזהו, הבוקר אור, שהרחמים מתיישבים בעולם, והחסד עומד במקומו, אז הוא בוקר אור וכתוב: וירא אלקים את האור כי טוב. אשר האור הוא חסד, טוב הוא יסוד, שנקרא טוב ונקרא בוקר. שהחסד נתעורר ע"י הבוקר, יסוד. וזהו הבוקר אור. האור יתקבל כשאדם עומד בברית שהיא בחינת אמונה אותה רוכשים בלימוד הלילה, אז הברית באה בזיווג עם המלכות.
שפג) הכל הוא במדרגות ידועות. לילה, מלכות. בוקר אור, מדרגה עליונה, יסוד, הנמצא תמיד במלכות, בעת שהיא מאירה. נמצא במלכות כשמאיר השמש. השמש היא מדרגה עליונה המבשם הכל ומאיר לכל, ת"ת כמ"ש: כי שמש ומגן ה' אלקים. בוקר אור הזה, יסוד, מאיר משמש, ת"ת, וזה, היסוד, מאיר ללילה, מלכות. משום זה הכל תלוי זה בזה. ובוקר אור הזה כשנתעורר, כל בני העולם, כל מדרגות המלכות, שנקראת עולם, מתאחדות באחדות בשמחה, ונמצאות בעולם. ועתה, הרי האיר היום, עת רצון הוא ללכת בדרך.
שפד) ברכו אותם רבי חייא ורבי יוסי, ברוך הרחמן שתקן הדרך לפנינו, ודאי שהקב"ה שלחם לנו. אשרי העוסקים בתורה ואינם נרפים ממנה אפילו שעה אחת. יצאו רבי חייא ורבי יוסי מן המערה והלכו לדרכם. אמר רבי יוסי: ודאי אהבת ליבי קשורה באלו הסוחרים, אמר רבי חייא: איני מתפלא על זה, כי בימיו של רבי שמעון אפילו עוף השמיים דובבים חכמה כי דבריו נשמעים למעלה ולמטה. רבי שמעון משפיע על הכלל, וכך מקבלים גם הפרטים אפילו לא שמעו אותו בעצמו.

אין תגובות

להגיב