הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית ב' – עמודים נה-נז (שיעור השקפה)

הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית ב' – עמודים נה-נז (שיעור השקפה)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

היכל ב' הוד

בתפילה דרושה אחדות רצונות שמעלים את הלב למקום גבוהה יותר.
בלי איחוד כוחות אין עליה.

העליה בהיכלות מדורגת, כאשר לכל היכל מתווסף הכוח מהקודם לו. בתחילה ביסוד היכל הברית נתקבל הכוח להשתייכות לקדושה, לחיבור לכלל. בהיכל הב' רוכשים את הכוח לקבל את ההשגחה בעולם, המורגשת דרך השליטה שניתנה בכוכבים. עלינו לקבל על עצמנו את ההשגחה שבאה מלמעלה ודרכה להעלות ע"י התפילה שהיא האפשרות לכוון את הלב עם כל הפרטים והרצונות לכלל אחד ומכאן להיכל השלישי הנצח. כלומר בצירוף הפרטים שהפכו לכלל בשני ההיכלות הקודמים, שעיקרן רצון להשתייכות, וההכרה שישנה השגחה עולים להיכל הבא.

התפילה צריכה כוח בכדי להעלותה למעלה, ע"י ייחוד בתפילה של כל הכוחות למטרה אחת. כשכולם באים לאחדות – זה סוד ההכרעה בכדי להתדבק בריבונם. הכרעה זה קיום הדבר, בחירה היא תנועת הנפש שבאה להתקיים באדם הפועל בלי קשר הכרחי לתוצאה. עולים רק דרך עמוד האמצעי, עמוד התפילה הוא המכריע על ידי שמאחד, ולהיות בקו הנהגת העולם.

היכל ג' נצח

בחינת הנצח — שיש גם משגיח. בהיכל א רוכשים את הרצון להשתייכות לעם ישראל, בהיכל ב' את הבנת ההשגחה הפועלת, וכאן עם קבלת כ"ב אותיות התורה משיגים שיש משגיח שמדריך אותנו.
בהיכל זה הרוח נקרא נגה, הוא טהור וברור יותר מכל הרוחות שלמטה ממנו. הוא טהור מפרטים, כלומר ממתן דגש על הפרטיות, שהרי מה שמייצג את הפרט מייצר חוסר טהרה. טהרה מורידה את תפיסת הפרט שעומד בפני עצמו.
הטוהר בא לצורך קדושה, שתושג עם עליית התחתון שמתבטל לעליון, אך יוצר דבר חדש מתוך שילובם.
כוח חדש של קבלה נולד מהתכללות התחתונים עם כלל גבוהה מהם, שילוב הפרטים והכלל ביחד לכלל גדול יותר. זאת ע"י שהפרטים מקבלים משנה תוקף ושייכות, ויכולים להאיר יותר למטה. כל פרט שאדם יודע, יישך אותו לכלל, ואז כשחוזר לפרטים, ימצא שהם מתחזקים ביותר אצלו.

אין תגובות

להגיב