הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית ב' – עמודים נב-נד (שיעור השקפה)

הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית ב' – עמודים נב-נד (שיעור השקפה)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

היכל ב' הוד

על האדם להשאיר את הכישרון שניתן לו תחת כנפי העליון, ולהשתמש בו כראוי, כי אם ייקח לעצמו — ישרף.
מי שמקבל הארה גדולה ולוקחה לעצמו במקום לשבח לריבונו נשרף. אין לקבל אורות גדולים כאשר לאדם אין הכנה ראויה — כלומר יכולת לשנות סידרי משנה בפנימיות.

בהיכל ההוד שֹרפים/מלאכים גבוהים יותר, כוחות רוחניים באדם שאפשר להיחשף עליהם. שְׂרָפִים עֹמְדִים מִמַּעַל לוֹ, שֵׁשׁ כְּנָפַיִם שֵׁשׁ כְּנָפַיִם לְאֶחָד ואלו השרפים הם השורפים לכל אלו שאינם חוששים לכבוד ריבונם. כלומר הם יכולים להועיל אם ידע לכבד, או חלילה לשרוף אדם בגאוותו.

מי שיודע לשנות ששה סדרי משנה במובן הפנימי על פי הסוד, הוא היודע קשרי הייחוד שבהיכל הזה, לא מסתפק בפשט, ויכול להמשיך הארת הג"ר באופן שלא יינזק על ידי השרפים, ויכול לקדש שמו הגדול ית' בכל יום תמיד.

ככול שאדם עולה במדרגות הרוחניות, עלול הוא להינזק, כאשר הוא נבחן על פי מידת ההתבטלות שלו. גאוותן הוא מי שלוקח ומשתמש בכישרון לעצמו, פועל את הרצון לקבל בעל מנת לקבל, עושה ביקורת ומשתמש בתגא חלף (דבר זמני) במקום לסמוך על הוודאי הקבוע, הנקודה האמונית העליונה.

הכוחות בהיכל ההוד מצריכים זהירות גדולה, יגיעה פנימית אמיתית לקניית כלי ראוי לקבלת אורות אלו. לכן על האדם להיות מוסרי, כפי שהתורה עברה במסורת מעל טעם ודעת.

אין תגובות

להגיב