הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית ב' – עמודים טז-יח (שיעור השקפה)

הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית ב' – עמודים טז-יח (שיעור השקפה)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

מאמר שבעה היכלות של גן עדן

מי שמתנהג כמו בהמה אי אפשר להמשיך לו חוכמה!
לבנות את צד האדם שבנו, ניתן על ידי התודעה של בינה, על ידי הפרטיות שעולה לעליון לרכוש היגיון נכון.

המלכות זה האני שבאדם, היכול להתקשר להכרה העליונה דרך תודעת הבינה. זהו מעין שער שממנו מתקיים האדם, בצורת ההיגיון בתבניות נכונות. מאחר וכאן עולם השקר, וכל המציאות היא כפי שמפרש האדם, עליו לפרש לפי ההכרה העליונה בלי עיוותים.

ר' יהודה אמר ב' בתים היו ראשון ושני, הראשון עליון בינה והשני מלכות, וכן ב' אותיות ה בשם הויה. השערים שבינה פותחת זה כמו לברוא דבר, היא האם המולידה, ופותחת שערים לבנים.
שערים זה מה שאדם משער בנפשו, שיוכל להשיג את תפיסת האמת, וזה צריך להיות בתוך מרחב עם שישה קצוות, עם פרטים דרכם אפשר יהיה לתפוס את הכלל. כך גם המלכות וגם הבינה מקבלים את התמורה הזו. החלוקה הזו על דרך הקדושה יכולה להביא לכלל, בכוונה לבוא לחיבור.

אמר ר' אלעזר שהמילה בראשית שבתורה הוא כלל, דהיינו המלכות שה"ס פני אדם בצורה שכל הצורות במציאות כלולות בו. סוד הכתוב כֵּן מַרְאֵה הַנֹּגַהּ סָבִיב הוּא מַרְאֵה דְּמוּת כְּבוֹד-הויה – שבלי עליית המלכות, לא הייתה משיכת חוכמה.
יוצא שבלי המלכות לא הייתה החלוקה, שזו עליה בכדי לעשות חקיקה, פירוט — פרטים בכדי להאיר חוכמה בזכות ביקוש המלכות, נקודת ההשתוקקות של כל פרט.

כלי האומנות לבניית האדם היא התודעה, ממנה בונים את צד האדם. את תודעת הקיום מקבלים מלמעלה – חסדים, ואת התודעה לשכלול ניתן לבנות ע"י לבושי היגיון כפי העולמות העליונים.

התודעה שהיא עיקר האדם לא יורדת לגוף, אך יש בה חלוקות רק כשורש, כמו תוכנית בניין שעדיין לא יצאה לפועל. ע"י כוח הדמיון, והשראה אלוקית ניתן להתחבר דרכה, נותנת היא אפשרות לפרש את העולם שלנו לפי מחשבת העליון.

האני של האדם צריך לעלות לבינה ושם לייצר את החלוקה, המניין, הפרטים דרכם יוכל לתפוס את הכלל. כך יוכל לקבל חוכמה/עונג – שמחה של המחשבה ושל הגוף.

אין תגובות

להגיב