הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית ב' – עמודים מ-מב (למתקדמים)

הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית ב' – עמודים מ-מב (למתקדמים)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

ז' היכלות דאו"א דבריאה

רווחים בגשמיות היא תפיסה שאינה מאפשר תפילה כראוי!
על האדם לשדרג את רצונותיו ואת ההרגשים שלו לגביהם. מאחר ומדרגתו נבחנת לפי סוג רצונותיו, בכדי לצמוח ברוחניות, עליו להעלות את הרצונות לקבלה עצמית, ולהכלילם בהשפעה.

הצדיקים בעבודתם יכולים לבטל את מצב הגבולות של מצב הקטנות, ואז השערים נפתחים והתפילה יכולה להתקבל למעלה, והצדיקים נכנסים בהם ומקבלים שם שפע.
אשריהם הצדיקים שהם יודעים לפייס את ריבונם, לבטל את הגזרות ולהשרות השכינה בעולם.
תפקיד ההיכלות להכלליל את התחתונים בעליונים בכדי להשרות אהבה בעולם, להוריד ברכות ולהסיר את בעלי הדין שלא ישלטו בעולם. כל זמן שאדם מתעסק בתורה ומצוות בכוונה להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא משרה שכינה בעולם, מבטל הקללות והברכות עולות.

קם ר"ש ואמר מִי יְמַלֵּל גְּבוּרוֹת יְהוָה יַשְׁמִיעַ כָּל-תְּהִלָּתוֹ כשבאים להתפלל להשם צריך להתחבר, ואת זה ניתן להשיג רק בביטול תפיסת הגשמיות, שהיא התפיסה המדעית של עבודה זרה. אברהם ביטל את ע.ז, ולכן אומר לו אשריך שרק בכוח אברהם ניתן להתחיל תפילה, וודאי שלא מתוך תפיסה גשמית.
פתיחת השערים תלויה במה שאדם משער בליבו. אם משער בחינות שהאמת נמצאת בגשמיות, השערים לא יפתחו.

אין תגובות

להגיב