011- הדף היומי בזהר הסולם – צו לד-לו שיעור השקפה

011- הדף היומי בזהר הסולם – צו לד-לו שיעור השקפה

צַו  י – יב

עוֹלָה חַטָאת ואָשָם

אי אפשר להשיג את הכלל, אלא בשתיקה.

תנאים ואמוראים, הגיעו למדרגה של דבקות והשוואת צורה למידותיו של השם יתברך, אומר עליהם, שעמלתם הרבה לנקות הבת שלי, שהיא הלָכָה, מהקליפות של הערב רב, שהם קושיות רעות שאין להם יישוב, ולא תירוץ, שעליהם נאמר, מעוות לא יוכל לִתקוֹן וחסרון לא יוכל להימנות, אלא שנאמר בהם תיקו בהלכה. תיקו הוא תיקון חסר ן', שרומז על עוה"ב,  על בינה, שיש לה נ' (50) שערים. כי תיקו שבעוה"ב הוא שתיקה, כמו שאמר הקב"ה למשה: שתוק כך עלה במחשבה לפני. זה תיקון בעולם הבא שהתורה ניתנה בנסתר ולא בגלוי, שניתנה דרך משה רבינו שהוא בחינת פנימיות ולא חיצוניות. היות ואנו רוצים לתקן את הפרטים, יש לעשות זאת ע"י הכלל.

הכלל הוא מקום השתיקה, בחינת עולם הבא, שאמר למשה שבזכות השתיקה יוכל להגיע למקום היחד, לאחדות, לכלל. מילה בסלע, שתיקה בשני סלעים, דהיינו שמכילה את שני צדדי הקושיה.

מבשר הגאולה אליהו הוא תלמיד בקי של משה שנשלח לתקן ולהכין לגאולה, תוך כדי שיתרץ את הקושיות בהלכה. וכך כל אחד צריך לחפש את אליהו שבתוכו, כדי לעשות הכנה ראויה, הוא ילמד את ישראל את פנימיות התורה.

אין תגובות

להגיב