021- הדף היומי בזהר הסולם – צו סד סו – שיעור השקפה

021- הדף היומי בזהר הסולם – צו סד סו – שיעור השקפה

צַו  סד- סו

הַכֹּל הָיָה מִן הֶעָפָר

הדעת מכשירה את מידת החסד, להיות משפיע.

הכהן מייצר את הקשר בין האדם המקריב לבין הקב"ה.

כשהתברכה כנסת ישראל, המלכות, ע"י הכהנים, אז היא נקראת על שמם: ממלכת כהנים. הכהן נמשך ממשה שהוא בחינת הדעת ומקבל את הכוח מהשמן העליון, מחוכמה, וכך נטהר בשבעת ימי המילואים ומוכשר לעשות את עבודת הקודש.

כדי לבנות ולהבין משהו יש לחפש את המלכות שעלתה לבינה, דהיינו את החוק שנמצא בתבונה העליונה ולא בחיצוניות, מכוח הבורא שנמצא בנברא.

אין תגובות

להגיב