018- הדף היומי בזהר הסולם – צו נה-נז שיעור השקפה

018- הדף היומי בזהר הסולם – צו נה-נז שיעור השקפה

צַו  נה- נז

שְרִיפָת קְדשִּׁים

אדם צריך להיות חסיד וגיבור.

כל זמן שהאדם לא זכה לתשובה שלמה, ולא השיג המוחין דג"ר, מחשיב אותו הזוהר לעם הארץ, ולא נקרא תלמיד חכם. ואם תלמיד חכם הוא, צריך שיהיה בו חסד, שיזכה מקודם לו"ק, שמקו ימין קומתו היא קומת חסד. שיזכה אח"כ גם לג"ר, אשר החסד מתעלה להיות חכמה. כשמשיג חב"ד הוא זוכה בחוכמה מחסד שעלה לחוכמה. ונמצא שיש לו חסד וגם חכמה, שזו האות יוד שבתוך חסד, ואז הוא חסיד. ולא עם הארץ חסיד, כי חסרה לו הי' שבתוך חסד, חכמה. והוא נחשב משום זה לעם הארץ.

האדם בתחילת דרכו נבחן לעם הארץ, ולאחר שמתקן יכול להגיע לדרגת חסיד. בכדי להתקדם עליו להיות ירא חטא, דהיינו שאינו רוצה לפעול כמו הרשעים המבקשים למשוך אור לפרטיותם.

אין הרשע מתתקן עד שיעברו עליו ג' גלגולים כמ"ש: כל אֵלֶה יפעל אֵל פעמיים שלוש עם גָבֶר. כשזוכה לעשות את התשובה בחייו ואינו מחכה לעשות תשובה אחרי מיתתו, עושה חסד אך עדיין לא חסיד.

מי שזוכה להשיג נפש רוח נשמה הרוחניים, כל זמן תיקון עליו לשמור ולכפות עליהם ועל הגוף התנהגות ראויה כדי להכניע את הרע. בד"כ על האדם להשלים שנים שלושה גלגולים כדי להשלים תיקונו,

גלגול ראשון. בעם הארץ שזכה עכ"פ לעשות תשובה לפני מיתתו, שאז זוכה למיתוק הכלים. גלגול שני. אחר שכבר יש לו כלים הראויים לנר"ן, מתגלגל ועושה תשובה בחיים, גלגול שלישי. שמתגלגל ועושה תשובה שלמה, אז זוכה לנשמה.

יודע צדיק נפש בהמתו, ששולט על נפש הבהמית שלו. כשאדם חווה בעצמו את הרע שבו, אין הוא רוצה ליפול בו. הנפש רוח נשמה הבהמיים הם המידות של האדם, והנר"ן הגופניים הם הטבעים שלו. והגוף ונר"ן הבהמיים של האדם נמשכים מקליפת נוגה, המעורבת מטו"ר. וכיוון שהרע דקליפת נוגה מעורב בגוף ונר"ן הבהמיים של האדם, אינם יכולים להתתקן בששת אלפים שנה. ולפיכך מוכרח האדם למות, והדרך היחידה היא להכניע אותם שיהיו תחת צד ימין.