001- הדף היומי בזהר הסולם – שמיני א-ג -שיעור השקפה

001- הדף היומי בזהר הסולם – שמיני א-ג -שיעור השקפה

שמיני א – ג

בַּתּוֹרָה נִבְרָא הָאָדָם  

האדם בנוי לפי מבנה התורה.

התורה היא התגלות של מחשבת הבריאה והדרך לדבקות בקב"ה.

אשריהם ישראל שהקב"ה נתן להם התורה הקדושה, שהיא שִׁמחת הכל, שמחת הקב"ה, שכתוב: ואהיה שעשועים יום יום. אמנם שעשועים הם תענוג ולא שמחה, שעשוע בא על הגוף, ושמחה באה על השפעה, על בחינת אמונה, אלא רק ע"י עסק התורה, יוכל דרך התענוג להגיע לשמחה, כי כל מי שמתעסק בתורה, מתעסק בשמותיו הקדושים של הקב"ה.

אמר הקב"ה אל התורה, רוצה אני לברוא אדם. אמרה לפניו, אדם הזה עתיד לחטוא ולהרגיז אותך. אם לא תאריך אפך עליו, איך יתקיים בעולם? אמר לה, אני ואת נעמיד אותו בעולם. כי לא לחנם אני נקרא ארך אפים. בכוח התורה יכול האדם להתקיים, בכוח האמונה בבורא, כאשר התורה היא מאפשרת את הכוח לדבקות. וכך כתוב נעשה אדם, ע"י ב' אמונות, האחת אמונה בבורא, ולמרות שהנברא הוא רצון לקבל, בעזרת התורה שהיא בחינת יראה יוכל גם להאמין בדבקות בהשם, ואמונה שניה שעל הנברא להאמין שהוא מסוגל להגיע להשוואת צורה ברצון להשפיע. כלומר הקיום הוא בשילוב הרצון לקבל שנברא יש מאין, עם כוח הרוממות, היראה שבתורה, שהיא התבלין ליצר הרע.

צורת האות ב היא הזמנה לבני אדם לבוא בדרכי התורה. וכאן נבחן האדם האם בא באמת להגיע לדבקות השפעה, אז הוא מוזמן, אך אם בא ללמוד כדי לקבל לתועלת עצמו, האות ב, התורה סתומה.

כדי לחבר שמים וארץ, תכלית ורצון עליך להיות צדיק דהיינו להצדיק את הבורא וללכת בדרך תורה באמונה כשותף לקב"ה.

ויש ללמוד את הפנימיות בלילה, אחרת נשארים בבוקר רדומים בלי יכולת לתפוס גם את פשט התורה.

אין תגובות

להגיב