003- הדף היומי בזהר הסולם – שמיני ז-ט -שיעור השקפה

003- הדף היומי בזהר הסולם – שמיני ז-ט -שיעור השקפה

שמיני ז – ט

וְכַמָּה שְׁלִיחִים יֵשׁ לוֹ לָקב"הַ

זהו שיבוש כאשר התחתון אינו מתנהג כמו העליון.

תחתון שמתנהג שלא על פי חוקי העליון גורם לאסון, וההשגחה תפעל עליו ע"י השליחים שברשותה. לכן על ישראל לפעול כפי ז"א העליון, ואם אינם לומדים תורה ומצוות, הם חורגים מחוקי העליון, אז מעורר הקב"ה את צד שמאל שלו כשליחות להחזירם לדרך הישר. ישראל בטבעו הוא ימין, אך אם הוא מתנהג כמו שמאל, או שמתערב בין הגויים, הוא נענש תחילה. בכל אופן ישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא, ולא ייענש ע"י ישראל.

אל הרשע שאינו יהודי באים מצד שמאל, אלו עכו"ם וחיות. וכשנעשה דין ע"י ישראל, אין זה מטעם שליחות, אל כדי שהפוגע והנפגע יבואו לטהרה. תמיד עושה הקב"ה להיטיב. זו הטבה מידית כאשר ישראל פוגע בישראל.

אין תגובות

להגיב