010- הדף היומי בזהר הסולם – שמיני כח-ל – שיעור השקפה

010- הדף היומי בזהר הסולם – שמיני כח-ל – שיעור השקפה

שמיני כח – ל

יַיִן הָמֶּשׁוּמָר  

היין המשכר מנתק את האדם מהשכל הישר שמדביק אותו לבורא.

יין הוא בחינת חוכמה, וכאשר מושכים חוכמה ממעלה למטה, זו טומאה הזורקת את האדם לחיקה של הנפש הבהמית. ישראל פועלים ממטה למעלה, דהיינו מושכים השפע רק מטעם שזה רצון העליון, ולא מהרצון לקבל לעצמם. תנועה זו של דחיית האור ממטה למעלה מסמלת שהאדם הוא מטה בחשיבות והבורא הוא למעלה.

אשרי הם ישראל שהם קדושים, והקב"ה רוצה לקדשם. ישראל הקדושים, כל חיי עולם שיורשים, הכל תלוי בעולם הבא, בינה, והוא המקום שיין המשומר שורה שם, ויין של ישראל למטה, הוא קדוש בשביל היין של ישראל אחר למעלה.

מה שקורה בעולם התחתון, הוא כנגד העולמות העליונים, וע"כ מברכים להקב"ה ביין, כי יין של ישראל למטה, הוא כמו זה היין של מעלה. השבח של ישראל, שהם מתנהגים לפי תבנית החוקים בעולמות העליונים.

האמת נמצאת מעבר לתפיסת האדם, היא מחוץ לפירוש של האדם, אלא היא אמת העומדת בפני עצמה. לכן תורת אצילות היא תורת האמת שהיא מחוץ לסובייקטיביות של האדם, אצילות מלשון אצלו יתברך. חוקי הקבלה הם האמת העליונה, אותה יש להנפיש ולהשיב ללב.

עם השכל קובעים מהי האמת, דהיינו מתבטלים לדעת חז"ל שהגיעו למדרגות האמת. כאשר עם הרגש בודקים רק את מיקומנו ביחס לאמת אליה יש להגיע.

האמת היא חיצונית לאדם, ורק כאשר הוא מצליח מתוכו להתחבר אליה באמונה שלמה, הוא זוכה לחיות בשלום עם האמת. האמונה מקשרת בין האמת לשלום.

יש עניין גדול לשמור על בחינת היין, מפני שיין מייצג את הארת החוכמה, את אור מטרת הבריאה, שצריכה להינתן ממטה למעלה. הזהירות הנדרשת מפני שהוא מגיע מצד שמאל, צד שבו מנסים החיצונים להיאחז ביותר.

עובדי כוכבים שהם מנסכים לעבודה זרה, הוא הטומאה. ישנו כלל: כוח הפועל בנפעל. כך בישולי גויים אפשרי אם היהודי מדליק את האש ועושה פעולה סמלית. אך ביין, רק נגיעה קטנה של גוי מספיקה לפסול אותו. ההבדל היא שיין מסמל חומר זך מאד, המייצג את מטרת הבריאה, ואיתו מקדשים.

אין תגובות

להגיב