011- הדף היומי בזהר הסולם – שמיני לא-לג – שיעור השקפה

011- הדף היומי בזהר הסולם – שמיני לא-לג – שיעור השקפה

שמיני לא – לג

תּוֹרָה שֶׁבִּכְתָב וְתוֹרָה שֶׁבְּעַל פֹּה

בינה היא מולידה תורה ומצווה הנק' זו"ן. תורה שבכתב היא זו"ן שבא מבינה להראות את החוכמה העליונה. ותורה שבע"פ מלכות, ורק דרך התורה שבע"פ מתגלה התורה שבכתב, ע"י משה רבינו שהוא בחינת המרכבה, החיבור לדעת, והוא עלה השמימה להורידה לארץ.

החסרונות לאדם באים מהעליון כאתגרים, אלו הטבעיים המדויקים של האדם. טבעיים אלו אין לשנות, זו בחינת התורה שבכתב. התורה שבעל פה היא אופן הפירוש שלנו לאתגרים בחיים. כאן הפירוש הוא הקובע ולא מה שהוטבע באדם, האופן בו הוא רוכש היגיון אמוני לפיו הוא מפרש את המציאות, לפי החוקים העליונים.

קוראים לזעיר אנפין תורה שבכתב, משום שז"א נאצל ויצא מן הכתב, שהוא בינה. כי הדעת, שהוא ז"א, מכריע ומגלה החכמה ובינה, שהם ספר וכתיבה. דוגמת פה של אדם, המגלה מה שנעלם במחשבתו.

אותו ילד שהלך איתם וגילה סודות אלו, הוא בחינת הקטנות שבאדם שלומד ומחשיב את בחינת למעלה מהדעת, שגם כשיודעים משהו בדעת, מאד מעריכים את בחינת המעל הדעת.

זֹאת הַחַיָּה אֲשֶׁר תֹּאכְלוּ, מִכָּל-הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר עַל-הָאָרֶץ. ה' פונה כאן גם לאהרן, משום שהוא עומד תמיד להבדיל בין הטמא ובין הטהור. כי אהרן חסד, והארת חכמה חיה. וכל ההבדל בין חיה הטמאה והטהורה הוא רק בחסד לבד. כי הטמאים נאחזים בקו שמאל, הנפרד מימין, חכמה בלי חסדים, שממנו נמשכים אז כל החשכות וכל הדינים.

מִי הָאִישׁ הֶחָפֵץ חַיִּים אֹהֵב יָמִים, לִרְאוֹת טוֹב, חיים נקראים עולם הבא, בינה, ששם שרוים חיים. ומי שרוצה חיים שלמעלה, שיהיה לו חלק בהם, שהם אור הבינה, המקובל בעץ חיים, ישמור פיו מכל דבר, ישמור פיו ולשונו, ישמור פיו ממאכל וממשתה, המטמא את הנפש, ומרחיק האדם מאלו החיים וישמור לשונו מדברי לשון הרע, שלא יטמא בהם, ויתרחק מהם, ולא יהיה לו חלק בהם.

אין תגובות

להגיב