005- הדף היומי בזהר הסולם – תזריע יג-טו למתקדמים

005- הדף היומי בזהר הסולם – תזריע יג-טו למתקדמים

תזריע  יג-טו

מִילָה וְעָרְלָה רעיא מהימנא

 

לה) כל אדם צריך להקריב בן ההוא שעושים לו ברית מילה קורבן להקב"ה, בשמחה, ברצון הלב, להכניסו תחת כנפי השכינה עם הסרת העורלה, ונחשב לפני הקב"ה, שהוא קורבן שלם להתקבל ברצון.

 

לו) וקורבן הזה, הוא כמו קורבן מן הבהמה. כי זה לשמונה ימים וזה לשמונה ימים שכתוב: ומיום השמיני והלאה יֵרָצה, מפני שעברה עליו שבת אחת. כי בין שמונה ימים, מוכרחת להיות שבת אחת. כיון שעבר עליו שבת אחת, אז ירצה זה לקורבן, שהיא הבהמה. ילד הנימול זה לקורבן, משום שניתדבק ונזדמן לשבת הזו, המלכות, סוד ברית קודש, היסוד. שבשבת נמצא היסוד בכל שלמותו, ע"כ מקבל ממנו הילד הארה, לתקון ברית קודש שלו. וכן הבהמה ירצה לקורבן. כי הקורבן מייחד יסוד ומלכות. וצריך משום זה, לקבל תיקון מיסוד השלם ביום השבת. וע"כ, הכל הוא בסוד עליון. גם קורבן בהמה וגם תינוק לפני שנימול, צריך שיעבור עליהם שבת שהיא נותנת כח להיכנס לקדושה, שהשבת עצמה היא בחינת ברית.

עניין הקורבן הוא התקרבות להשם, וגם הקורבן והברית יש לעשותם בשלמות, בשמחה.

וְאֵין צוּר, כֵּאלֹהֵינוּ

אין הקב"ה צריך חומר כדי ליצור צורה.

התפיסה של הנברא היא מהחוץ לפנים, שדרך החיסרון כמו כיסוי הדיו על הנייר יכול הנברא לראות צורה. הקב"ה שלם ואינו צריך לחומר כלשהוא.

לז) אִשָּׁה כִּי תַזְרִיעַ, וְיָלְדָה זָכָר וְטָמְאָה שִׁבְעַת יָמִים, כִּימֵי נִדַּת דְּוֹתָהּ תִּטְמָא. רבי יהודה פתח: אֵין-קָדוֹשׁ כַּיהוָה, כִּי אֵין בִּלְתֶּךָ; וְאֵין צוּר, כֵּאלֹהֵינוּ. אין קדוש כה'. משמע, שיש קדוש אחר על כל פנים, הגרוע מה'. אין צור כאלקינו. משמע, שיש צור אחר, אלא שהוא גרוע מעט מה'. וכי בכלל ניתן לעשות השוואה בין ה' לדבר אחר. ה' מצייר צורה בתוך צורה מפני שאין לו יתברך צורך בחומר כדי ליצור צורה.

לח) אלא ודאי, אין קדוש כה'. כי יש הרבה קדושים למעלה, המלאכים. וכן ישראל קדושים שכתוב: קדושים תהיו. ואינם קדושים כה', משום שכתוב: כי אין בלתך, אלא קדושתו של הקב"ה בלתי תלויה הוא בלי קדושה שלהם, של המלאכים ושל ישראל, כי הוא לא צריך לקדושה שלהם. אבל הם הנבראים אינם קדושים בלתך. וזה הוא, כִּי אֵין בִּלְתֶּךָ. אין קדושה שלהם בלתך. שאין בכלל במציאות סוג קדושה כמו להשם יתברך

לט) וְאֵין צוּר, כֵּאלֹהֵינוּ. שהקב"ה צר צורה ברוחני בתוך צורה, צורת העובר בתוך צורת אמו, ומתקן אותה, ונופח בה רוח החיים, ומוציא אותה לאוויר העולם. ואין צור כאלקינו, שיש צור שהוא רק צור כ"ש הביטו אל צור חוצבתם, והכית בצור, הנני עומד לפניך בצור, וכולם נק' צור שיש לו ממשלה ומלכות על כל. הצור של הקב"ה שהוא מיוחד מעל כולם

כּוֹכָב אֶחָד שֶׁהָיָה מַכָּה שְׁלוֹשׁ פְּעָמִים בֶּכּוכָב אַחֵר

 

מ) רבי חייא ורבי אחא היו יושבים לילה אחד לפני רבי אבא. קמו בחצות לילה לעסוק בתורה. בעוד שיצאו לחוץ, ראו כוכב אחד, שהיה מכה שלוש פעמים בכוכב אחר, וסָתַם אורו. בתוך כך, שמעו ב' קולות בב' צדדים. קול אחד לצד צפון למעלה, וקול אחד למטה. וקול ההוא שלמטה מכריז ואמר, היכנסו והתאספו למקומכם, כי עתה נפתחה השמירה של הנוקבא, המלכות, כי הקב"ה נכנס לטייל בגן, להשתעשע עם הצדיקים אשר בגן. עבר קול ההוא ונשתתק.
הלילה נחלק לד' חלקים: חסד, גבורה, ת"ת, מלכות. שבחצי הלילה הראשון שולטים ב' קווים חסד וגבורה שבמלכות שאז עדיין אין הארה עד להופעת התפארת, קו אמצי. ובחצות לילה מתחיל לשלוט ת"ת, שהוא קו אמצעי, להכריע ולייחד ב' הקווים חסד וגבורה שבמלכות. שהקב"ה, ת"ת, קו האמצעי, נכנס בגן עדן, המלכות, ומייחד ימין ושמאל שבה. וכדי לייחד הימין והשמאל, מוכרח הקו האמצעי להמשיך המסך דחיריק בשתי בחינותיו, במפתח ובמנעול, שאין השמאל נכנע להתייחד עם הימין זולתם, שהמסך הזה ממעט הג"ר דקו שמאל וסותם אותו.
ואלו ב' פעולות במפתח ומנעול הנפעלים ע"י מסך דחיריק שמנעולא נועל את החוכמה ולא ניתן לקבל אלא רק חסדים מכוסים ולאחר תיקון ניתן לקבל גם בחיצוניות בחינת לאה מנעולא ורחל מפתחא, הם מכונים ב' קולות. וב' פעולות שבקו האמצעי, שהוא קול המפתח, הממותק בבינה. וקול אחד למטה, קול המנעול, קול המלכות שלמטה שלא נמתקה בבינה. וקול המנעול, שהוא פעולה א' דקו האמצעי, שהוא עיקר הכוח הממעט קו השמאל, הכריז ואמר, לאותם הדבוקים בקו שמאל, ורוצים להמשיך מג"ר דשמאל, אומר להם הקול הזה של המנעול, שיתאספו וישובו למקומם, בסוד, אם רץ לבך שוב לאחור. כי נפתחה השמירה של המלכות. ורק עתה שולט קו אמצעי כי עד חצות לא היה שמירה לקו שמאל של המלכות, והיו הרשעים יכולים לינוק מקו שמאל.
אבל עתה בחצות, שכבר שולט קו האמצעי, וגילה המנעול, הממעט קו השמאל וסותם אותו, יש שמירה, שלא יוכלו עוד הרשעים לינוק מן השמאל שבמלכות. וקו האמצעי, המלכות, מגלה קול הזה של המנעול. אחר שהשמיע הכרוז, והכול ראו שנסתם קו השמאל, אז נשתתק, נגנז, כדי שיוכל לשלוט הקול שמצד צפון, שהוא פעולה הב' שבמסך דחיריק, הבא ממלכות הממותקת בבינה, שהיא מפתח, כדי שיוכל לחזור ולהמשיך ו"ק דג"ר דקו שמאל. ולולא שנשתתק הקול של המנעול, לא היה יכול לשלוט הקול של המפתח, ולא היה אפשרות להמשיך בחינת ג"ר לגמרי. צריך להכניע את קו שמאל, בחינת חודש אייר ולכופף אותו לימין, להשפעה. אדם יכול לעשות זאת כאשר הוא מוותר לגמרי על הרצון.

מא/א) חזרו ר' אחא ור' חייא לבית, ואמרו, הנה ודאי עת רצון, התעוררות כנסת ישראל להתחבר במלך הקדוש, ז"א, קו אמצעי. שלא נתחברה כנסת ישראל בהקב"ה אלא מתוך שירה, מתוך השבח שלה אליו.
מטרם החצות, שאז זמן שליטת השמאל, נבחן הארתו לבחינת חיצוניות כמ"ש: שעוד מטרם שקבלו הארה חיצוניות משמאל, כבר ראו איך שהגיע נקודת החצות והאיר קו האמצעי, בב' פעולותיו, וייחד השמאל עם הימין. ואז נחשב הארתם לפנימיות כמ"ש: שלא יצאו לחוץ, לקבל הארה מקו שמאל, אלא חזרו לפנימיות, לבית. כי כבר נתייחדו ימין ושמאל ע"י קו האמצעי, שהארתם נבחן לפנימיות.
כי בשעת שליטת השמאל שבמלכות, טרם נקודת חצות לילה. המלכות, שעיקר בנינה מקו שמאל המבקש לקבל ג"ר דכחמה, אע"פ שהיא חושך בלי החסדים דקו האמצעי, מ"מ היא מרוחקת מן הת"ת, קו האמצעי, הנוטה לחסדים ולימין. כמו הקו שמאל מטרם הכרעת קו האמצעי. ובחצות לילה, כשבא הקב"ה וייחד השמאל עם הימין בב' פעולותיו, אז הכירה המלכות בשבחו של הקב"ה, קו האמצעי, מחמת שלמות הייחוד של ימין ושמאל. ואז נתחברה עם הקב"ה. כאשר האדם פועל רק את החיצוניות, אז לא יוכל להיכנס לתוך המדרגה.

מא/ב) עד שמגיע הבוקר, והמלך מושיט לה חוט של חסד, שאז מתלבשת החכמה שבה בחסד, ונשלמת כמ"ש: ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב חוכמה מלובשת בחסדים אשר בידו. שהמלך, ז"א, ואסתר, המלכות, ושרביט הזהב, חוט של חסד, שעם התלבשות בו החכמה שבמלכות, נקרא שרביט של זהב. ואל תאמר שלה לבדה מושיט המלך השרביט של זהב, אלא לה ולכל אלו שמתחברים בה. בא ונתחבר יחד. המלך ז"א, אסתר המלכות, שרביט הזהב חוט של חסד.

 

 

אין תגובות

להגיב