006- הדף היומי בזהר הסולם – שמיני טז-יח -שיעור השקפה

006- הדף היומי בזהר הסולם – שמיני טז-יח -שיעור השקפה

שמיני טז-יח

וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי

הכהן שבנפש, צד אמונה צריך להיות שלם.

הכהן בעבודתו צריך להראות שמחה והארת פנים, ולא יהיה נראה חסרון בראשו, ולא בלבושיו, אלא להיות שלם לגמרי כעין של מעלה, ולא יראה בו פגם כלל, כדי שלא יעשה פגם במקום אחר למעלה.

אם אלעזר ואיתמר בני אהרן היו נראים פגומים בשעה ההיא, בלבושיהם או בראשיהם, לא היו ניצולים באותה שעה, שמתו נדב ואביהוא. כי השעה עמדה לעשות דין. ועל כן למדנו, בשעה שיש מגפה בעולם דהיינו נותנים חשיבות לדעת הגוף, לא יעורר אדם עצמו לשום דבר בעולם, כדי שלא לעשות רושם, שיתעוררו עליו בעלי הדין.

עקדת יצחק זה ויתור ומיעוט האור משמאל, כדי שיתיחד עם קו ימין, שנקרא אברהם. רק ע"י הכנעת יצחק, קו שמאל יכולים לבוא להתכללות ולכן לא צריך להרוג את השמאל. הניסיון של אברהם היה האם הוא מוכן לוותר על קו שמאל, שהרי מי שמנסה למשוך אורות החוכמה בלי התיקונים, פוגם.

אין תגובות

להגיב