012- הדף היומי בזהר הסולם – תזריע לד-לו למתקדמים

012- הדף היומי בזהר הסולם – תזריע לד-לו למתקדמים

תזריע  לד-לו

שֶׁיֵּשׁ יִתְרוֹן לַחָכְמָה מִן הַסכלוּת

הכוח לוותר על הרצון לקבל מאפשר קבלה ראויה. קבלה ללא גבולות מחשיכה, ללא ויתור על האור, לא מתקבל האור. חופש אמיתי קיים רק במסגרת גבולות, אחרת מגיעים להפקרות. על האדם להיות מאמין ולא יודע. עליו לוותר על השכל כדי שיוכל להתקדם, לוותר על התפיסה הקיימת ולבוא באמונה לתפיסה נכונה.

צו) וְאִישׁ, כִּי יִמָּרֵט רֹאשׁוֹ קֵרֵחַ הוּא, טָהוֹר הוּא, רבי חייא פתח: וְרָאִיתִי אָנִי, שֶׁיֵּשׁ יִתְרוֹן לַחָכְמָה מִן הַסכלוּת כִּיתְרוֹן הָאוֹר, מִן-הַחֹשֶׁךְ. בכמה מקומות הסתכלתי בדברי שלמה המלך, והסתכלתי בחכמה הגדולה שלו, שסָתַם דבריו בפנים בתוך היכל הקדוש שרק מי שזך וראוי לראות דברים גבוהים יוכל להבין. למה אמר, וראיתי אני? וכי שאר בני העולם אינם יודעים ואינם רואים זאת? הרי אפילו מי שלא ידע חכמה מימיו, ולא הסתכל בה, יודע זאת, שיש יתרון לחכמה מן הסכלוּת, כיתרון האור מן החושך. והוא משבח את עצמו, ואמר, וראיתי אני.

צז) אלא כך למדנו, מי חכם כשלמה, שבשבעה מדרגות של חכמה הוא ניקרא, כעין של מעלה, כנגד חג"ת נהי"מ דמלכות, שהיא חכמה תחתונה, שהיא מדרגת שלמה. כי שישה ימים למעלה, חג"ת נה"י דז"א, ושביעי עליון עליהם בינה. שישה ימים למטה במלכות, חג"ת נה"י, ושביעי עליהם בינה. שש מדרגות לכסא של שלמה, והוא על הכסא שכתוב: וישב שלמה על כסא ה' למלך. שבעה כתרים של ימים, ז"ס חג"ת נה"ימ יש למעלה, וכן כנגדם ז' שמות לשלמה, להראות בהם חכמה הקדושה, ומשום זה נקרא שבעה שמות: שלמה, ידידיה, אָגוּר, בן-יָקֶה, לְמוּאֵל, איתיאל, קוהלת.

צח) ואמר ז' הבלים. הבל הבלים, אמר קוהלת, הבל הבלים הכל הבל. שיש כאן ג' פעמים הבל, וב' פעמים הבלים, שהם ארבעה, וביחד ז'. ומה שהוא ראה לא ראה אדם אחר. וכשאסף החכמה ונתעלה במדרגת החכמה, נקרא קוהלת. וז' הבלים אמר כנגד ז"ס שלמעלה, וכל הבל נעשה ממנו קול, והעולם אינו מתקיים אלא בהבל. ז' הבלים ז"ת דישסו"ת. ועיקרם קו השמאל דישסו"ת, שמטרם ההכרעה מקו האמצעי, המייחד ימין ושמאל, נבחן הארת השמאל להבל וחולי רע, וּרְעות רוח. ואחר הייחוד ע"י קו האמצעי, הוא ז' הבלים שמהם נאצל ז"א, הנקרא קול. ושמהם מתקיים העולם. מה הגדולה שאמר ראיתי אני שהחכמה גדולה מהסכלות, כל אחד רואה זאת. הבל הוא טוב כשבא בקו אמצעי ולא רק בקו שמאל

צט) לימד רבי שמעון: הבל הוא קו שמאל. מוציא קול ברוח ומים שבו, בהתכללות קו ימין, הנקרא מים, וקו אמצעי, הנקרא רוח. ואין קול אלא בהבל. ובז' הבלים, שהם חג"ת נהי"מ דישסו"ת, מתקיימים העליונים, שהם זו"ן, ותחתונים, שהם דרי בי"ע. שעל הבל מתקיים העולם, כי אם לא היה הבל יוצא מפיו של אדם, לא היה יכול להתקיים אפילו שעה אחת. בלי קו שמאל אין המשכת חוכמה, לכן חייב הבל.

הבל = 37 המילוי של שם הויה = 37 הבל הוא מילוי של פרצוף ההשפעה, הוא אור חוזר, כח דחיית האור.  

ק) האדם אינו יכול להתקיים בלי הבל פיו. אמר שלמה דבריו, שהעולם מתקיים בהם. ואמר, שעל ידי הבל הזה מתקיים העולם. והבל הזה שמתקיים בו העולם, בא מהבלים שלמעלה כמ"ש: הבל הבלים, כלומר, הבל מהבלים שלמעלה. וכל דבריו כך היה. ובהבלים שלמעלה כתוב: כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם. מוצא פי ה', זה הוא הבלים של מעלה, ז"ת דישסו"ת. בלי התודעה הגבוהה מבינה חיי האדם הם כחיי בהמה

קא) וְרָאִיתִי אָנִי, שֶׁיֵּשׁ יִתְרוֹן לַחָכְמָה מִן הַסכלוּת כִּיתְרוֹן הָאוֹר, מִן-הַחֹשֶׁךְ. מן הסכלוּת ממש, באה תועלת לחכמה. כי אם לא הייתה נמצאת שטות בעולם, לא הייתה נודעת חכמה ודבריה. ולמדנו, חוב הוא על האדם שלמד חכמה, שלמוד מעט מן שטות, ולדעת אותה, משום שבא תועלת לחכמה בשבילה. כמו שיש תועלת אל האור מן החושך, שלולא החושך לא היה נודע האור, ולא בא לעולם תועלת ממנו. לאדם צריכה להיות הכרת הרע, שמתוכה יוכל לבנות את הכלי לבוא לטוב. תאווה שיש לאדם ויודע שלפעול אותה מזיקה, אך את התאווה עצמה צריכים כדי לקבל כוח להגיע לטוב. שטות היא פיזור הנפש, וצריך קצת בידור, שטות במידה מועטה כדי להתגבר על הגאווה ולחשוב שאצלו הכל בסדר, וכך לבוא לאמת ולהיכנס למחויבות. המוכנות להבין שאינך יודע, תאפשר לך לבוא ראוי ללימוד, בלי הגאווה. וכך גם בדבר המותר כמו ארוחה. עם המוכנות לוותר יכול האדם למדוד כמה הוא צריך באמת.

קב) יש יתרון לחכמה, שכולל חכמה עליונה וחכמה שבעולם הזה. חכמה שלמעלה אינה מאירה ואינה מוארת, אלא בשביל שטות, שנתעורר ממקום אחר. ולולא שטות הזו, לא היה האור והגאות הגדולה והיתרה, ולא היה נראה תועלת החכמה. ומשום השטות, האירה החכמה יותר, ומאירים לה יותר מפני שוויתר על ג"ר דחכמה. הנחש אומר לחווה למה תנהגי בשטות. צריכה הייתה לומר שהיתרון על הוויתור הוא בקבלה ראויה למה שמסוגלת, לאור אמיתי מעץ החיים. כמ"ש: שיש יתרון לחכמה. בין למעלה ובין למטה. מן הסכלוּת. בין למעלה ובין למטה. כי כך הוא למטה, אם לא הייתה נמצאת שטות בעולם, לא הייתה נמצאת חכמה בעולם. אדם חושב שילך בצעירותו לבלוע את הנאות העולם, לא יצליח להימלט מהרס עצמי. על האדם לוותר על אקסטזה וליהנות רק מהאמת.

קג) רב המנונא סבא, כשלמדו ממנו סודות החכמה, היה מסדר לפניהם פרקים של דברי שטות, כדי שתבוא תועלת לחכמה בשבילם כמ"ש: יקר מחכמה ומכבוד סכלוּת מעט. משום שהסכלוּת היא תיקון החכמה ויקר החכמה וע"כ כתוב: וְלִבִּי נֹהֵג בַּחָכְמָה, וְלֶאֱחֹז בְּסכלוּת. מי שלא יודע קצת לקחת עצמו לא ממש ברצינות, לא יכול לתפוס את העניין בצורה אמיתית. במקום לקחת אור גדול שיחשיך אותך, קח חושך קטן כדי שיאיר לך

קד) רבי יוסי אמר: יקר מחכמה ומכבוד. היקר של החכמה והיופי שלה. ויקר הכבוד של מעלה, המלכות מהו? הוא סכלוּת מעט. כי מעט סכלוּת, מראה ומגלה יקר החכמה והכבוד של מעלה, יותר מכל דרכי העולם.

 

אין תגובות

להגיב