016- הדף היומי בזהר הסולם – תזריע מו-מח למתקדמים

016- הדף היומי בזהר הסולם – תזריע מו-מח למתקדמים


תזריע  מו-מח

קָדוֹשׁ טָהוֹר

 

קכג) כי הלויים הבאים מצד הדין, אינם נִטהרים עד שנעברים מהם השערות. שכתוב: וכה תעשה להם לטהרם… והעבירו תער על כל בשרם. וכדי שיתבשמו יותר, צריך הכהן, הבא מצד חסד עליון, להניף אותם. שכתוב: והניף אהרן את הלויים תנופה לפני ה', כדי לכלול הארת החכמה שבהם בחסדים של הכהן, כמו שאברהם שהוא ימין עקד את יצחק  כך יש להניפם ממטה למעלה כפי שצריך לפעול כח השמאל כמו שהוא אצל איש זה שלמעלה, שהוא ז"א דקטנות, אשר אחר שנקרחו שערותיו ע"י הארת החכמה שקבל. וכאשר הוא רוצה להתבשם יותר, מתגלה בו חסד עליון המלביש החכמה, ומתבסם, וכן מבשם הוא, החסד, למטה, בלויים. האדם למטה צריך לפעול כמו האדם העליון. הלוי הוא צד שמאל, וכדי לטהרו מניפו הכהן ממטה למעלה כדי שיתכלל בחסדים. שמאל בלי ימין לא יוכל להתקיים.

קכד) והאיש הזה הוא בכלל אדם, שהם ב' פרצופים של פרצוף אחד, שהוא ז"א, כי איש, הוא פרצוף הקטנות שבו נשמה ולא חוכמה, ואדם, הוא פרצוף הגדלות שבו. והם מלובשים זה בזה, אדם באיש אדם הוא בחינה פנימית ואיש חיצונית. וכשרוצה הקב"ה לערוך מלחמה בפרצוף איש הזה, עורך בהם מלחמה, באיש הזה ממש, כמ"ש: ה' איש מלחמה. ואינו עורך עימהם מלחמה, עד שמעביר מעצמו שערות ראשו, כדי שירדו מתלייתם ואחיזתם, וישברו כל אלו הכתרים של החיצוניות, התלויים ונאחזים בשערות דז"א שמבחינת איש כמ"ש: ביום ההוא יגלח ה'… בעברי נהר, במלך אשור, את הראש ושער הרגליים וגם את הזקן תִספֶה. כלומר, כדי להפיל את מלך אשור, יגלח כל השערות העליונים, שבהן הם מתאחזים.

קכה) וכה תעשה להם לטהרם: וכה, היינו כעין של מעלה, כמו בפרצוף איש דז"א. הזה עליהם מי חטאת. כלומר, שִיוּר טל הבדולח שזו מדרגת חוכמה, ט"ר, הארת חכמה סתומה בבינה, שע"י הארה זו חוזרת הבינה להיות חכמה, וכל התחתונים ממנה מקבלים על ידה הארת חכמה, שממנה באה הטהרה. כאן מי חטאת, שהם שיוּר הטל לעתיד לבוא שמגיעים למדרגת ג"ר דבינה כמ"ש: וזרקתי עליכם מים טהורים, החסדים דאו"א עלאין. וכן האויר שלהם אויר טהור שכאן מקור התשובה, טלא דבדולחא. לעתיד לבוא, רומז על או"א עלאין. וכיבסו בגדיהם כמו כפרה על עוונות, כעין של מעלה, בז"א, שתיקונו של איש הזה שכובס בחסד עליון ונטהר מכל. אף כאן וכיבסו בגדיהם, בחסד, המכונה מים. הבוטח בהשם חסד יסובבנו, וזו הכוונה שעושים במקווה, שהמים הם כמים העליונים.

קכו) כתוב: בתער, ולא במספרים. כדי שהשערות יהיו נעברות בשורשיהן, שהתער מסיר השערות משורשיהן, ויעברו ממנו הדינים התחתונים מאחיזתם בשערותיו. ובזמן שמעשים התחתונים ישרים, עתיד הקב"ה להעביר שערות אלו, ולמרוט אותם, כדי שלא יצמח וירבה כמ"ש: כי יימרט ראשו. שערות מראות על דינים בקטן, בגדול לא. ומי שבמצד דין, עליו להסיר את סערות הנפש, כאשר סערות נפש של גדול הם טובות מפני שהם נובעות מאמונה ורצון לדבקות.

קכז) אמר רבי יצחק: הגדול מכל הלויים הוא קורח, שעשהו הקב"ה למטה כעין איש של מעלה, וקראו קורח, בשעה שמרט בשבילו לאיש זה של מעלה ז"א העליון במצב הקטנות שכתוב: איש כי יימרט ראשו קירח הוא. ועם כל גדולתו של קורח שנטהר, עדיין חטא, מכאן שכל אחד אפילו שנטהר, אך אם מקורו בדין, עליו להיזהר. לכן לוי צריך תמיד להיות צמוד לכהן, ובלי כהן לא משתמשים בלוי.

קכח) וכשראה קורח את ראשו בלי שערות, וראה את אהרן שמתקשט בקשוטי מלכים, נעשה הוא עצמו נקלה בעיניו, וקנא את אהרן. אמר לו הקב"ה, אני עשיתי לך כעין של מעלה, ואינך רוצה לעלות בעליונים להתכלל בקו ימין, כדרך פרצופי הקדושה, רד למטה והיה בתחתונים שכתוב: וירדו חיים, שׁאולה. שאול הוא גיהנם, ששם צועקים הרשעים, ואין מי שירחם עליהם. והם עתידים לעמוד לתחיה, ולעלות מגיהנם, בשעה שיעיר הקב"ה את עמו, ויחיה אותם. שכתוב: ה' ממית ומחיה. מוריד שאול, ויעל.

קכט) ואם מפאת פניו, יימרט ראשו. שיש פנים המאירים, כמ"ש: יאר ה' פניו אליך. ויש פנים חשכים של זעם שכתוב: ואם מפאת פניו. אלו הם הנקראים פנים של זעם, וכל אלו התלויים מפנים העזים האלו, כולם קשים, כולם אינם מרחמים. וכשנעברות השערות מפאת פנים האלו, נעברים כל אלו החיצונים התלויים בהן, ונשברים.

קל) כל אלו החיצונים התלויים משערות ראש, הם עליונים על אחרים ואינם חצופים כמוהם. וכל אלו התלויים מפאת השערות של אלו הפנים העזים, כולם חצופים וקשים, ומשום זה, פניו לוהטים כאש, משום ניצוץ הקשה שבהם. ובזה כתוב: פני ה' חילקם. פני ה' בעושי רע.
ההפרש מגלגלתא לפנים, שגלגלתא מתוקנת בם' דצלם, ואין שם מקום גילוי החכמה, אבל הפנים הם ל' צ' דצלם, שבהם מתגלה החכמה. לפיכך, שיש הניצוץ הקשה בראש, יש לחיצונים ב' אחיזות בשערות ראש: א. בחיסרון חכמה שבגלגלתא, ב. בחיסרון חכמה שבפנים. ומתוך שאין גילוי חכמה בגלגלתא שהם בחינת חפץ חסד, לא ניכר שם חסרון, והחיצונים אינם חצופים. ואותם המתאחזים בחיסרון חכמה שבפנים, כולם חצופים ותקיפים, כי החיסרון ניכר רק בהפנים, ששם מקום גילוי חכמה כמ"ש: חוכמת אדם תאיר פניו. וע"כ הם עזים וחצופים דווקא בשערות הפנים ישנה אחיזה גדולה יותר, לכן באישה אין לגדל שער פנים, ודווקא באיש יש להשאיר.

שאלות חזרה דף היומי בזוהר תזריע מו-מח
1. מדוע צריך להוריד מהלווים את שערות גופם וגם להניף אותם ומדוע דווקא ע"י הכהן?
2. במה קרח קינא באהרון ומה היה עונשו?
3. מה ההבדל בין שערות הפנים לשערות הראש ומהיכן נובע הבדל זה?

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/gZKcpW
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/Ki4gQE
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps
אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw
מועדי ישראל האדם ומה שביניהם: http://moadim.co
פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב