020- הדף היומי בזהר הסולם – תזריע נח-ס למתקדמים

020- הדף היומי בזהר הסולם – תזריע נח-ס למתקדמים


תזריע  נח-ס

גָּוַון לָבָן וגָּוַון אֱדוֹם

קסב) וְאִישׁ, אוֹ-אִשָּׁה, כִּי-יִהְיֶה בְעוֹר-בְּשָׂרָם, בֶּהָרֹת בֶּהָרֹת, לְבָנֹת. רבי יוסי אמר: החריפות המרובה שנון בתורה בבהרת עזה. שנאמרו בה שלוש מאות הלכות פסוקות כנגד חג"ת שעלו לחב"ד. הוא במראה, ובמראה נידון באלו אופנים המרובים. שלוש מאות טעמים יש מי שלומד בבהרות עזה. וכולם למדתי, חוץ במה ששערה אחת שחורה, עודו טמא, מטעם שהוא עד אחד, שתי שערות שחורות הן ב' עדים, והוא טהור. ומכאן והלאה, אפילו מאה שערות הן כשתיים, ושתי שערות הן כמאה, שזה למדתי אח"כ, מהכתוב: לא יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת. על פי שני עדים.

קסג) רבי חזקיה היה יושב לפני רבי שמעון, אמר כתוב: נגע לבן אדמדם. כי אז הוא נגע, משום שהלבן הרומז על חסד, אינו עומד בעינו, אלא שנוטה לאדום, הרומז על דין. פתח רבי שמעון: אם יהיו חטאיכם כשני אדום כשלג ילבינו כאשר תלכו בדרך השם ואז הדין יהפוך לחסד. אשרי הם ישראל, שהקב"ה רצה לטהרם לגמרי, כדי שלא ימצאו בדין לפניו, ובעלי הדין לא ישלטו בהם. כי הכול הולך אחר מינו, אדום הולך לדין, ולבן הולך לחסד. ימין, שהוא לבן, לימין, שהוא חסד. שמאל, שהוא אדום, לשמאל, שהוא דין. הטהרה, שהאדום ילבין שהדין בפנימיות האדם תומתק ע"י הכללת הדין, השמאל בימין, דהיינו שיפעל השמאל לטובת הימין.

קסד) בעשו כתוב: ויצא הראשון אדמוני. וע"כ שורה בו מינו, דינים, שהוא אדום. ואם תאמר, אדמוני כתוב בעשו, וכתוב בדוד, ויביאהו והוא אדמוני. אלא עשו נעשה מזוהמה של זהב, שהם דינים קשים. ודוד נתדבק בזוהרו של זהב, שהוא השמאל דבינה, רחמים. בעשו כתוב: אדמוני כולו כאדרת שער, שיצא מן הפסולת הנשארת בהיתוך הזהב. וכתוב בדוד, עם יפה עיניים וטוב רואי. הרומז על הארת החכמה, שנקראת עיניים וראִיה, הנמשכת מקו שמאל של הבינה, הכלול עם הימין שבה. בניגוד לעשו, הדין של דוד התמתק מפני שהכניע את השמאל שלו. כלומר היה דין, אחיו נידו אותו ועמל כדי להמתיק את הדין. השאלה היא מאיפה באה החוכמה. אם באה מבינה בסוד ל"ב נתיבות החוכמה, אז אור החוכמה יכול להתקבל האור כפי שהיה בדוד. אצל עשו הדין הוא פסולת, כמו גוף בלי נשמה.

חוכמה שבאה מבינה אינה באה באופן ישיר, אלא בדרך תיקון של השפעה.

מכאן שמי שרחוק, היינו שרוי בדין, כשיבוא להיטהר באמת יקבל עזרה

קסה) מה הטעם, שנגע לבן אדמדם שהיה לבן והפך לאדום הוא טמא. כי מראה לבן נודע שהוא חסד, ומראה אדום נודע שהוא דין. ולפיכך, אם היה אדום תחילה, ועתה נראה בו לבן, הרי טהרה נולד בו ומתחיל להיטהר. ואם היה לבן תחילה ועתה נראה בו אדום, הרי מתחיל להיטמא. וכתוב: וטמאו הכהן. כי נולד בו אדום, שהוא דין, להיטמא. והכהן היה יודע בכל אלו מראות. ולפעמים שנראה בו מראה של טהרה, ויסגור אותו לראות, אם יולד בו מראה אחרת ואם לא, מטהר אותו כמ"ש: וטיהרו הכהן.

דָּרְשָׁה צֶמֶר וּפִשְׁתִּים

 

קסו) רבי יצחק ורבי יהודה היו הולכים בדרך, אמר רבי יהודה כתוב: וצרעת נַעֲמָן תדבק בך ובזרעו לעולם. אם הוא חטא, בניו למה יהיו מוכים? אלישע ראה יותר משאר הנביאים, ראה שלא יצא מגיחזי, בן הגון, וע"כ קילל את כולם. וכי אין לאדם בחירה להיות צדיק, כיצד רואה ברוח הקודש שלא יצאו מגחזי בנים הגונים.

קסז) ולא עוד אלא אמר לו, אני עבדתי בשרות עליון אצל אליהו, וזכיתי פי שניים ברוחו של אליהו, כי עבדתי באמת. ואתה רשע, פגמת אותי, שנשבעת לשקר, וחמדת למתנת נעמן, הרי עברת על התורה כולה. ומי שעובר על זה, מת הוא לעולם הבא. אבל משום שעבדת אצלי, השירות שלך לא יהיה בחינם, והמיתה שלך תהיה בעולם הזה, ולא לעולם הבא, ומשום זה, וצרעת נעמן תדבק בך ובזרעך. למעשה אומר לו שהצרעת היא לטובתו, שהוא מומת בעולם הזה ולא בבא. השאלה האם נפגע במעשה במקרה, או חלילה בנפש.

קסח) אמר רבי יוסי: בגד הצמר או הפישתים למה, היה לו לומר בגד סתם?, אמר רבי יצחק: הנגע שורה בכל ושולט על כל. כי צמר בא מבינה ופישתים ממלכות, והנגע שולט על שניהם. כתוב: דרשה צמר ופישתים. מלמדנו, שהמלכות משמשת בשניהם. ומשום זה, גם כאן מלמדנו ששליטתו של הנגע הזה היוצא ממקום עליון, מדינים דמלכות שבבינה, שולט בצמר ובפישתים. ומשום זה אוה"כ, זאת תורת נגע הצרעת בגד הצמר שהוא חסד או הפישתים שהם דין. הצרעת פוגעת או בבגד או בפשתים בהתאם לפגימה, או בבגד של ימין באמונה או בצד הדין

קסט) רבי יצחק היה הולך אל הבציר של אביו, ראה אדם אחד שנטה מן הדרך, עם משא קשורה על כתפיו. אמר לו, חבל המקשט כתפיך למה לך? לא השיב לו כלום, הלך אחריו. ראה קיטור עשן עולה מתחת הארץ, ואיש ההוא נכנס בנקב אחד ונעלם ממנו. פחד רבי יצחק ויצא אל פי המערה.

ש.ב נח-ס
א. מדוע אומר רבי יוסי שצריך חריפות מרובה בבערת עזה ומה מוסיף מהגמרא לרבי יצחק?
ב. מה דעת רבי חזקיה שאומר נגע לבן אדמדם, והרי לבן זה חסד ומדוע הוא גם שייך לנגע?
ג. הסבר את דברי רבי שמעון על הדרך בה מטהר הכהן נגע לבן אדמדם?
ד. מדוע קילל אלישע את גחזי, ומה היתה קללתו?
הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/gZKcpW
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/Ki4gQE
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps
אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw
מועדי ישראל האדם ומה שביניהם: http://moadim.co
פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב