015- דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים לא-לב למתקדמים

015- דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים לא-לב למתקדמים

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שם המאמר: "אמא אוזיפא לברתא מאנהא"

כאשר רוצים לבנות דבר שלם, רוצה לומר שיעלה בשם המורה על שלמות, צריך שתהיינה גם מדרגת חכמה (מ"י) וגם מדרגת חסדים (מ"ה) , ולא די רק במדרגת חכמה, רוצה לומר שצריך גם יראה (מ"ה) וגם אהבה (מ"י), אלא שמדרגת האהבה איננה יכולה להתממש בלא מדרגת יראה.

עוד מוסיף לומר הזוה"ק, שהנקבה היא היוצרת את ההתשתוקקות ובה תלויה עיקר ההולדה, דהיינו בבחינת מ"ה (אהבה-חכמה), שהרי אין די בהבנת כללי המציאות, דהיינו רק במ"י (יראה וחסדים), אלא צריך גם את הפירוט של הדברים, דהיינו את מדרגת אהבה וחכמה, שבה תלויה השמחה.

מסביר הזוה"ק שעל האדם לעבוד את עבודת ה' שלו בשתי צורות עקריות הנקראות מוחא וליבא, בבחינת מוחא על האדם לעבוד על גאוות,ו שזו מדרגת יראה ובבחינת ליבא על האדם לראות שיתפשט האור לגוף, דהיינו רוצה לומר שצריך לפעול למעלה מהדעת של הגוף אשר חפץ באנוכיות, שרק אז יוכל להגיע לבחינת אהבה (גוף), המתבטא בפרייה ורבייה, שנכון שתבוא רק על-ידי שמשתפים את מדרגת התחתון (מ"ה – יראה) עם העליון (מ"י – אהבה).

לכן אומר הזוה"ק, שהשלמות באה מאיזון של ימין ושמאל המתבטא בקו אמצעי, דהיינו איזון מוחלט של חכמה (אהבה) וחסדים (יראה), שיחדיו ראויים להקרא בשם המורה על שלמות.

לכן אדם הרוצה להוליד שם או רעיון מתוך דבר שלם, מתוך תובנה של נשמה, אזי יהיה פועלו שלם ויקרא בשם, אולם אם יעשה זאת מתוך תובנה של גוף, אזי לא יקרא בשם.

הזוה"ק מבהיר רעיון חשוב במאמר זה, שעל אף , שהנשמה באה מנקודה אמונית ראשונה שאי אפשר לפגום בה, והיא אשר נותנת את הקיום לאדם, אין אמונה זו מספיקה, אלא צריך גם מדע, דהיינו את הפירוט שנותן את ההרגש, ויחדיו הם נותנים את השלמות הראויה להקרא בשם.

אין תגובות

להגיב