009- אדרא רבא – שיעור 9 (סד-סו) למתקדמים

009- אדרא רבא – שיעור 9 (סד-סו) למתקדמים

נָשֹׂא  סד – סו

פקיחו דעיינין

הבחירה שיש לאדם, היא חיבור לכוח העליון.

אדם לא יכול לייצר כוח מעצמו. העין פקוחה אומר שההשגחה מלמעלה היא ברחמים שלמים. התיקון בשורש המחשבה מגיע לתת מודע, ותוצאות התיקון צריכים להגיע למורגש. וכאן תפקיד האדם להתכופף לעליון ולבחור בקבלת ההשגחה, זו בחינת ובחרת בחיים.

כלומר עליו הכפיף את המחשבה המודעת שלו, למודעות הפנימית, אשר את חוקיה מלמדת פנימיות התורה, זו המחשבה העליונה שצריך להמליך.

למדנו  בשיעור הקודם על מאמר פקיחו דעיניין וראינו את ההתפרטות שם- בפקיחו דעיניין, בתיקון של ל' דצלם מבחינת הלבושי מוחין שנותן עתיק לא"א.

למדנו שהעין הזו של א"א נקראת עין פקוחה, עין עליונה, עין קדושה  וכן הלאה. דהיינו שהשגחה, האי השגחה של רחמים גדולים והאור שניתן הוא ניתן ברחמים גדולים.

 

אות נ"א

נא) אין אור לעין התחתונה דז"א להתרחץ מאדמימות ומשחרות חוץ כשהוא רואה מאור הלבן של העין העליונה דז"א הנקרא טוב עין. (זאת אומרת שאם אין את ההשפעה של א"א לז"א אז הוא מצידו העין שלו תהיה עין לא טובה.  הז"א חייב להיות ניזון מהשורש הזה שנקרא א"א- שרק דרך זה הוא יכול לתקן את עינו, ואין מי שיודע כאשר מאירה העין העליונה הקדושה הזו דא"א ורוחצת לעין התחתונה הזו של ז"א חוץ ממנו- מז"א- אם חש ז"א את ההשגחה העליונה- אז   על זה  "לא ינום  ולא ישן שומר ישראל"- יש דרךפשוטה שאדם יכול לראות את זה. שבדרך הפשוטה- בנאדם רואה שקורים לו דברים שלא יכול להיות שהם קורים סתם. הוא רואה שיש השגחה, שמישהו משגיח על הדברים. יש הרבה דברים שאנשים רואים את זה בדברים פשוטים גשמיים- ואפשר לראות את זה גם בדברים נפשיים . 2.52

שאדם מקבל כל מיני רגשות למינהם- וכשמסתכל הוא  רואה שהרגשות  אלה באו לבנות אות, והן לטובתו- לעיתים אפילו זו רגשות שנראים כשלייליים- אבל גם הם באים לטובת האדם, ולעיתים, רגש, עין פקוחה מלמעלה גורמת לאדם, כמו שגורמת לז"א, גורמת לאדם שיבוא לקצה, או להרגש יותר חזק של השלילה כדי שיתחיל לתקן, כי אם הוא מרגיש את השלילה בצורה של מועטה- אז הוא לא מתקן, אבל אם הוא  מרגיש את השלילה בצורה חזקה- אז הוא בא יותר לתקן. כי אם הוא בערך בסדר, אז  זה לא כ"כ נורא.

אותו דבר מלמטה אם אנו רוצים להשגיח על עצמינו- אז אנו צריכים למר לעצמינו- כמו מלמעלה שדואגים לנו-  כמו אבא טוב שדואג לילדיו.

נאמר שהילד עושה דבר לא בסדר, והוא רוצה לחנכו, אז האם הוא יתן לו מתנה, על זה שהוא התנהג לא בסדר?

 

למשל משהו אומר: אני לא מצליח להגיע בזמן לתפילת בזמן. תמיד אני מאחר ולא מתפלל במנין. וכל הזמן מחכים לי אנשים וזה גורם לאנשים אחרים גם לא להתפלל במנין. אז אומרים לו: אתה צריך להשגיח על עצמך. תשים לתכונה הזו

שבך- שוטר! אז הוא אומר : אני רוצה שוטר אפקטיבי. אומרים לו בסדר! אז אומר: אבל כזה שוטר אפקטיבי שאני לא ארגיש אותו!

אי אפשר שהוא יהיה אפקטיבי ולא תרגיש אותו! זה לא עובד כך!

 

)ואין מי שיודע כאשר מאירה העין העליונה הקדושה הזו דא"א ורוחצת לעין התחתונה הזו דז"א חוץ ממנו. ז"א צריך לחוש את ההשגחה העליונה ואז בחינת הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדם רואה שכל הקורה אותו בא בהשגחה, וכן ברגשות שמרגיש הוא מבין שהכל בא לבנות את נפשו נכון. כך עין פקוחה גורמת לאדם שיבוא להרגש חזק של שלילה כדי שיתעורר מהבינוניות ויבוא לתקן. בזמן הגאולה נוכל לחוש בהשגחה, כעת ישנה ההשגחה אך אינה מגולה. זהו גילוי פנים, לראות ולהרגיש בהשגחה. וזהו בעל עין טובה, המקבל על עצמו את ההשגחה הטובה מלמעלה. ( 5.18)

 

אות נ"ב

נב) ועתידים הצדיקים זכאים עליונים לראות את ההשגחה זה העין דא"א ברוח החכמה, ז"ש כי עין בעין יראו, (שהם יוכלו לראות את ההשגחה ) מתי יהיה זה, בשוב ה' ציון וכתוב כי עין בעין נראה אתה ה' ואם לא העין הטובה העליונה דא"א שמשגיחה ורוחצת את העין התחתונה דז"א לא היה יכול העולם להתקיים רגע אחד. (אז באמת יש את ההשגחה העליונה שנוכל באמת לחבות אותה לעתיד לבוא- בשוב ה' ציון- כאשר תהיה גאולה, אבל גם עתה, יש את ההשגחה, אבל אנו  לא רואים אותה. אז אם בין כה וכה הוא משגיח עלינו, אז מה זה משנה אם אנו רואים או לא רואים? כשאנו לא רואים אותה – אז אין גילוי, והגילוי כמו שאומר אותן  בעה"ס- בהקדמה לתע"ס- שהגילוי פנים, זה כול שלנו לגלות  את ההשגחה ) ( 7.25)

אות נ"ג

נג) למדנו בצניאותא דספרא ההשגחה של העין התחתונה כאשר אור העין העליונה ( דהיינו עין של א"א) משגיח בו, ונכנס אור זה של העין העליונה ( שהיא עין לבנה שכולה בהשגחה של רחמים משגיח בו)בעין התחתונה דז"א מאיר הכל ממנו ז"ש אשר עין בעין נראה אתה ה' (דהיינו שכל הההשגחה, כל התפיסה של האדם, הוא רואה שגם היא באה מהשגחה עליונה, אומר ככה אני רואה , וככה אני חשוב וככה אני מרגיש, כי מלמעלה משגיחים עלי, מהמקום הזה. אז האם אני אוטמט? הכל עושים לי מלמעלה? אז מי אני? האם אין לי בחירה לעשות לבד? האם הכל צריך להיות ככה מלמעלה?

אבל אנו אומרים שאין עוד מלבדו, הכוונה שאין עוד כח מכוח של הבורא בעולם- האמת היא שאין לנו שום דבר מעצמינו, אבל יש לנו את האפשרות להתחבר למקור הכח הזה. היכולת שלנו רק להתחבר או להתנתק. אם ני מתחבר למקור הכח הזה אז אני רואה שבאמת- מהכח הזה אני מקבל, אין לנו כח שאנו יכולים לבנות מעצמינו, כל הכח שאנו בונים- הוא מהעליון. ולכן יש לנו בחירה. הבחירה שלנו להתחבר לכח הזה, או לא להתחבר אליו- אין לנו בחירה, או יכולת הכרעה לייצר כח רק מעצמנו, אין דבר כזה, כל כח שנדמה לנו שאנו מייצרים מעצמינו-..אנו אומרים אנו רוצים להתנתק. אז אומר לנו אתה  רוצה להתנתק? א ז בוא אני אראה לך שאני לא משגיח עליך, ותחשוב שאתה עושה מעצמך, ואם תעשה מעצמך  אז לא תראה לאן ללכת, ואז תלך בחושך ואתה תיפול. ולמה אתה נופל? בגלל שבחרת להתנתק מהכח הזה. לא שבאמת אתה יכול להתנתק מהכח הזה. אבל ז.ה לא משפיע עליך ברחמים. זה משפיע עליך דוקא מהשמאל- מהאדממויות. 10.38.בתת מודע יודע האדם שהכל מושגח מלמעלה, ועדיין יש בחירה. אין עוד מלבדו אומר שאין עוד כוח חוץ מבורא עולם, והבחירה היא רק להתחבר, או חלילה להתנתק ממקור הכוח. לכן צריך האדם לוותר על הגאווה ועל המחשבה שהוא יכול בכוחו להחליט.

אות נ"ד (11.0)

נד) כתוב הנה עין ה' אל יראיו( לשון יחיד) וכתוב עיני ה' (לשון רבים דהיינו: אם זכו- דהיינו זככו את עצמם והתחברו לעין הזו של א"א אז)המה משוטטות בכל הארץ דהיינו אם זכו, (דהיינו זיככו את עצמם והתחברו לעין הזו של א"א אז: )עין ה' אל יראיו ( דהיינו עין אחת- עין לבנה_ אומנם יש לו שתי עיניים, אבל למדנו שהעין השמאלית חזרה גם להיות  לבנה והם בהשגחה אחת של רחמים- ולכן נקראת עין אחת) שהיא העין העליונה דא"א לא זכו עיני ה' המה משוטטים שהיא עין שלמטה דז"א (אז מאיפה אתה רוצה להיות מושגח? מהעין התחתונה? או מהעין העליונה? למה שלא נרצה מהעין העליונה? כי צריכים לותר על עצמינו, לותר על זה שאני יכול לייצר כח מצד עצמי. לותר שאני יכול להחליט, אני מתחבר להחלטות העליונות, וכשאדם נמצא במצוקה, הוא רוצה להתחבר להחלטות העליונות )כי הוא מבין שהחלטה היא לא לרעתו, לא מנסים לנצל אותו

, אלא לחבר אותו לכח הרבה יותר גדול. היכולת שלנו להתחבר לדבר עצום וגדול מאיתנו, היא ממש רפואה לנפש. כי כאילו להתחבר למקור החיות. זה מפיג את כל הבדידות בבת אחת זה נותן הגש של קשר, הרצון הכ"כ אגוצנטרי- לבוא ולומר- אני מחליט, אני יודע, אני גדול, זה הכח של נמרוד הרשע. אברהם אבינו אומר לו: בוא נתחבר לעליון, אז אומר לו: לא! אנחנו לבד נעשה. (13.11)

אות נ"ה

נה) שלמדנו מפני מה זכה יוסף שלא שלט בו עין הרע, הוא מפני שזכה להיות מושגח בעין טוב העליון דא"א, (מה זה זכה? זיכך את עצמו לא רדף אחרי תאוות, לא יכול להגיד אני רודף אחר תאוות, אבל מבפנים אני עובד את ה'-) ז"ש בן פורת יוסף בן פורת עלי עין(כתוב עלי עין, ולמה לא עלי עיניים.? כי היתה לו השגחה של עין אחת, איזה עין ? של א"א) שפירושו למה הוא בן פורת, שלא שלט בו עין הרע מפני עלי עין כלומר (על ) סבת עין העליון דא"א שהיה מושגח בו. (איך מגיעים לזה? לא ע"י הפעולות, אלא ע"י הכוונה של התמסרות מלאה- להתחברות לכח האלוקי מתוך התרוממות הנפש, מתוך שאיפה גדלה להתחבר.. ואז הפעולות יבואו. ) ( 20.46)

 אות נ"ו

נו) כתוב טוב עין הוא יבורך, ( מה הטעם?)כי נתן מלחמו לדל(מי נקרא דל? האני האמיתי הפנימי, שאין לו תוזנה- וכנותנים את ההנאות לדברים החיצונים היא נקראת דלה וענייה-

,"דלית  לה מגרמה ולא מידי – ככה נקראת המלכות- מקימי מעפר דל-דהיינו מה שנאי מרגיש מהכלל- הוא נקרא כמו עפר, שהשכינה נמצאת בעפר- זה בגלל שאני לא מאמין ב כלל אלא מאמין רק באגוצנטריות שלי, בפרטיות שלי) הוא האני האמיתי של האדם, הדל הוא גם בחינת היחד. שואל, מהו הטעם שנקרא עין אחד ולא אמר טוב עינים הוא יבורך, ( למה טוב עין?),ומשיב בוא וראה, בעין התחתונה דז"א

  • יש עין ימין (משפיעה בחסדים גדולים )
  • ויש עין שמאל

והם שתים בשתי בחינות מיוחדות

  • שהימנית היא חסדים
  • והשמאלית היא הארת חכמה.

אבל כאן בא"א אין עין שמאלית (מגולה, אלא נחשבת כאילו

עין אחת ) ושתיהן עולות מדרגה אחת והכל ימין, דהיינו חוור גו חוור (לבן בתוך לבן )ומשום זה כתוב עין אחת דהיינו טוב עין הוא יבורך ולא שתים. כי הנותן מלחמו לדל זוכה לברכת העין העליונה דא"א שהיא עין אחת. ( 23.05)

 אות נ"ז

נז) ולמדנו עין זו דא"א שהיא העין של ההשגחה פתוחה תמיד, צוחקים תמיד, שמחים תמיד ששמחה אמיתית באה מהנשמה, (הצחוק והשמחה באה מהנשמה- מה שאין כן למטה בז"א שהן כלולות באדום שחור ולבן ג' גוונים ואינן תמיד פתוחות, שיש לו גבות בעיניו המכסים על העין, ( ולפעמים צריך לעצור את העין) וז"ש עורה למה תישן ה' פקח עיניך וראה, שמשמע שאינן תמיד פקוחות. (לא אומרים פקח העין- אלא פקח עינך בלשון רבים ) ( 24.34)

 

שאלות חזרה בזוהר אדרא רבא סד-סו
1. מי רוחץ את העין האדומה של ז"א וכיצד?
2. מהו המצב הכתוב בשוב ה' ציון?
3. באיזה מצב עין ה' אל יראיו? ובאיזה עייני ה' המה משוטטים בכל הארץ?
4. מפני מה זכה יוסף שלא שלט בו עין הרע כיצד רואים זה בברכתו?
5. מה ההבדל בן השגחת א"א להשגחת ז"א?
6. מה נשאל רבי יהודה ומה תשובתו?

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps
✨לכל ההקדמות לחכמת האמת, תלמוד עשר הספירות, קורסים נבחרים בחכמת הקבלה, הדף היומי בזוהר, שער הגלגולים, כתבי האר"י, שיעורי השקפה, עבודת נפש, קבלה למתקדמים ועוד – היכנסו לאתר הסולם: https://www.hasulam.co.il ✨
אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw
מועדי ישראל האדם ומה שביניהם: http://moadim.co
פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl
צור קשר: http://goo.gl/81NR6h
פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב