017- אדרא רבא – שיעור 17 (פח-צ) שיעור השקפה

017- אדרא רבא – שיעור 17 (פח-צ) שיעור השקפה

נָשֹׂא  פח – צ

תיקון שלישי – עובר על פשע

הסימן לתיקון זה הוא אורחא, היינו הפס הנקי משער בשפה העליונה של הזקן, דרכו צריך להעביר את החוכמה. עוד לפני בא תיקון העוון, הוא העיוות שלקחה עליה הבינה לצורך תיקון התחתון. בנפש האדם בכוח התבונה, יכול לראות מעבר לרצונות הגוף. הבינה היא צד הבורא שבנברא, היא מעל כוחות הגוף, היי הרצונות לקבלה עצמית. תיקון זה הנק' עובר על פשע, היפך מהשפע שצריך לקבל הנברא, וכאן באים לתקן את הפשע שבמלכות, את החומר גלם שנק רצון לקבל.

ארח זה שעל שפה העליונה הוא דרך שיעבור בו רוח החכמה בשביל הצדיקים הנזהרים לקבל בבחינת קו אמצעי ממטה למעלה. וז"ש זכו, כלומר זיככו עצמם, עובר לא זכו פשע. הצדיקים הזוכים להיות דבוקים בקו אמצעי ומקבלים הרוח ממטה למעלה הרי הוא בשבילם עובר על פשע, אבל הרשעים שאינם זוכים להיות דבוקים בקו אמצעי ורוצים להמשיך הרוח ממעלה למטה הוא להם פשע, כלומר שמתגלים עליהם דיני המלכות הנק פשע.

אין תגובות

להגיב