023- אדרא רבא – שיעור 23 (קו-קח) השקפה

023- אדרא רבא – שיעור 23 (קו-קח) השקפה

נָשֹׂא  קו – קח

תקון ז"א 

מי שלא מפתח את מחשבתו לפי שורשי המחשבה המתוקנים, נשבר.

בבניית מחשבה נכונה, יש להיצמד לתיקון שנעשה בשורש המחשבה, בתת מודע, באריך אנפין. כאן תיקון המחשבה נק' צורת אדם, היי עבודה בשלשה קווים, בפעולה דרך קו אמצעי המשלב בין הרצון לקבל משמאל, ומכפיפו לאמונה והרצון להשפיע מימין.

התיקונים צריכים להיות כמראה אדם כדי שישלוט הרוח, שיוכל לקבל הרוחניות שכתוב ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה.

עבודה של ג קווים אומר שמצד האידאל המצפן של האדם צריך להיות במסגרת של רצון ליתר דבקות, וכאן מתחילים בהכנעה, הבדלה ואז והמתקה. צד האדם הוא בחינת אצילות של רצון להתדבק בעליון. אחרת הוא נופל ממדרגתו, וזו נק מיתה שלא יכולים לקבל חיות על כל הרצון, זו בחינת רשעים בחייהם נק מתים.

בתחילה צריך האדם לברר מה שייך לו ומה שייך למאציל, וכל תיקון חייב להיות לפי החוקים העליונים, לכפי הכלל שרצון בעליון הוא חוק בתחתון. לכן מותר לאדם לקבל רק תענוג מהאמת.

כל מנהיג העם שהוא לא נתתקן בתחילה, אין העם מתתקנים ואם הוא מתתקן כולם מתתקנים ואם הוא אינו מתקן עצמו תחילה אין העם יכולים להתתקן. בעולמות העליונים בוודאי שהם מתוקנים, אך כשהתחתון מסרב לראות באמונה שהעליון אינו מתוקן אז לא יכול להצליח, כמו שכתוב במגדל בבל שבאו בגאוותם להאדיר את הפרטיות שלהם.

אין תגובות

להגיב