025- אדרא רבא – שיעור 25 (קיב-קיד) השקפה

025- אדרא רבא – שיעור 25 (קיב-קיד) השקפה

נָשֹׂא  קיב – קיד

גלגלתא דז"א 

לאחר שלימד את התיקונים באריך אנפין, שהוא מעין תת המודע השלם באדם, בא כעת ללמד את תיקוני המחשבה הנדרשים בזאיר אנפין, שזו המודעות המורגשת, בה צריך האדם לבנות את המחשבה לפי החוקים העליונים, מתוך ידיעה שבאופן רגיל האדם הוא במצב של קטנות, ולבוא מתוך ענווה למחשבה אמונית. כדי להשפיע חוכמה צריך לבוא ביקוש מז"א, כלומר להעלות ביקוש מהתחתון, בכדי לייצר את המציאות של קבלה מהעליון.

אין תגובות

להגיב