084- דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קסט-קע למתקדמים

084- דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קסט-קע למתקדמים

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שם המאמר: "מי זאת"

איך מזככים את כלי המעשה? על-ידי נטילת ידיים!

בשיעור זה אנו עוסקים במאמר "מי זאת", במשמעות נטילת היידים, כפעולה הגורמת את בחינת "הטהרה", הבאה כנגד לחישת השפתיים.

מסביר הזוה"ק, שנטילת הידיים מהווה את הבסיס לטהרה, כך שבעת בה האדם נוטל את ידיו, פועל הוא בוויתור על גאוותו.

נטילת הידיים באה כנגד הביקוש (העלאת מ"ן) הבא בלחישת-שפתיים של הצדיקים, כאשר פעולת לחישה זו מייצגת דיבור של קדושה וכן דיבור של השפעה, המונעים

את אחיזת החיצונים בבחינת "הדיבור".

מן האמור לעיל נמצא, שבפעולה זו של נטילת הידיים, מוותר האדם על אותה הגאווה המפרידתו מן הבורא ובכך מזכך את כלי המעשה שלו בבחינת "פרטיותו" עד לכדי

שמתעלה למדרגה זו של התפשטות הגשמיות בבחינת "דיבור של לחש מתוך נדיבות", המכשירו לבחינת "הקדושה", ולא זו בלבד אלא שבסגולת נטילה זו הבאה כנגד הלחישה, יש באפשרותו לדבר בקול רם, לסיבה שזיכך את כלי המעשה שלו שבבחינת "פרטיותו", שאז אין חשש לאחיזת החיצונים בבחינת "הדיבור", המייצג את הפרטיות המדוברת לעיל.

אין תגובות

להגיב