הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת שלח לך עמודים כח-ל השקפה שיעור-10

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת שלח לך עמודים כח-ל השקפה שיעור-10

שלח לך כח-ל

האדם בעולם כעין האדם העליון

אָדָם הַהוֹלֵךְ עִם לֵב עָצֵללֹא יָכוֹל לִרְאוֹת אֶת הָאֱמֶת.

כדי לבנות את עצמו נכון, על האדם להיבנות לפי החוקים העליונים, כלומר לבחור ביתר דבקות.

כשברא הקב"ה את האדם בעולם תקן אותו כעין של מעלה ונתן כחו ותוקפו באמצע גופו ששם שורה הלב שהוא מרכז האדם, ואי אפשר שהלב יעבד לבד אלא עליו להיות מחובר למוח.

עיקר הבעיה אצל אדם שמנסה לפעול מראש שאינו אמיתי. שאז הוא מקבל תזונה ממקור מזויף. צריך ללמוד כיצד פועלים החוקים בעולמות העליונים, ובהתאם ליישם כאן בעולם ולהתחבר לאדם העליון. לא זו בלבד שהאדם הוא עולם קטן, אלא הוא בנוי גם כפי שבנוי העולם, וזאת כדי שהעולם והמציאות יהוו לו מראה לעבודתו לדבקות בקב"ה. ישנם אנשים המבקשים בטעות לפעול רק עם הלב, בלי שהוא ניזון ממקור עליון, ואין אפשרות להצליח בדרך זו. המלחמה בתוך האדם היא למי לעבוד, לפנימיות או לחיצוניות שהיא הפרטיות, האם עם פנימיות הלב המחוברת לנשמה, או עם חיצוניות הלב.

כאשר אדם מסוגל לתפוס את המקום הפנימי שבנפשו, אז הוא מתקשר למוח העליון. כל ניסיון לתפוס בחיצוניות מבלבל ולא מאפשר חיבור. לכן לא מספיק לימוד תורה חיצוני, אלא יש להשיב אל הלב כדי להתחבר לדברים עליונים.

אין תגובות

להגיב