הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת שלח לך עמודים מו-מח השקפה שיעור-16

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת שלח לך עמודים מו-מח השקפה שיעור-16

שלח לך מו-מח

מערת המכפלה

קבורת הגוף הגשמי היא סימן שהרצון לקבל צריך לקום לתחיה עם המום שבו, שזה הפגם של הרצון לקבל לעצמו, פגם שאינו מאפשר חיבור שלם. כלומר הקבורה היא מצב זמני עד לתחיית המתים. במערת המכפלה נקברים רק אלו שהשלימו את התיקון ביחס לכלל האומה, כמו אדם ראשון והאבות. יש לשמור בקפידה על ההלכות של דיני הקבורה כדי שבתחיית המתים יתאפשר לבוא לתיקון, כמו שמירה על כבוד בתי העלמין וכבוד המתים

רק ראשו של עשיו נקבר במערה, מפני שבזמן תיקון אין לגוף אומות העולם יראה, אלא רק מצד חסידי אומות העולם הם יכולים להסתפח לישראל, ובגמר תיקון יוכלו אף הם לתקן.

אין תגובות

להגיב