הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת שלח לך עמודים ע-עב השקפה שיעור-24

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת שלח לך עמודים ע-עב השקפה שיעור-24

שלח לך ע – עב

מי שלא זכה במקום זה

רבי שמעון זכה להארה גדולה, של המקום הנפשי של היחד, של בית המקדש. בתוך כך באו ב' השליחים מצאו אותו ראשו בין ברכיו, אמרו לו שלום עליך אדוני, שלום למי שעליונים ותחתונים רוצים להקדים לו שלום, קום. קם רבי שמעון ושמח בהם, אמרו לו, ולא ראית נחת הרוח שעשה לך אדונך, ראית אור בית המקדש ברקיע, אמר להם ראיתי כלומר שרשב"י שומר ורגיל במדרגה של גמר תיקון.

היכולת לראות את מקום הייחד מאפשר לאדם להתקשר לנקודה פנימית גבוהה. וכך חוויות של עבודה נפשית בחיבור עם הכלל נרשמות כרשמים בנפש, ויכולים לפעול בזמן מתאים.

שני שליחים אלו הם בחינות בתוך האדם, חוכמה ובינה שבאים בקו אמצעי, בדעת. על האדם לברר מה הוא רוצה לשאול, ומעלה לזאת ביקוש.

ביקש רבי שמעון לשאול מה נעשה בדין אדם מסוים בעולם העליון שלא אפשר להם לבוא ולגלות, אמרו לו אין לנו רשות לגלות שמו. הצטער רבי שמעון, אמר לו אל תצטער רבי על זה, אתה תדע זה בלילה בחלומך, כלומר ישנה התערבות מלמעלה בחלום, ומתן תשובות למי שזכך.

אין תגובות

להגיב