הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת שלח לך עמודים עג-עה השקפה שיעור-25

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת שלח לך עמודים עג-עה השקפה שיעור-25

שלח לך עג – עה

היכל נשמות נקבות

מִי שֶׁבּוֹנֶה אֱמוּנָה בִּמְסִירוֹת נֶפֶשׁ,  אֵין לוֹ צַעַר גֵּיהִנּוֹם.

שאל רבי שמעון מהו התפקיד של הנקבות בעולם העליון, אולי היה להם תפקיד הולדה כאן ובזה סיימו תפקידן. מספר לו השליח מהעולם העליון ישנן שישה היכלות בגן עדן עבור הנשים, בלי אפשרות לזכרים להיכנס.

האישה היא בחינת הלב, בחינת הלבנה, היא האוספת את עולם הרגשות של האדם, וכאשר הרגש אמיתי ונכון, הוא בונה את הנפש.

בהיכל אחד יש את בתיה בת פרעה וכמה רבבות ואלפים נשים צדקניות עמה, ג' פעמים בכל יום כרוזים מכריזים הנה הצורה של משה הנביא הנאמן באה, ובתיה רואה צורת משה ומשתחווה לפניו ואומרת אשרי חלקי שגידלתי אור אמונה זה וזה הוא התענוג המיוחד שלה יותר מכולן. היא גאה שהוציאה לעולם את נקודת האמונה. ובזכות האמונה הגדולה והמעשים בעולם הזה, הן זוכות לקיים את המצוות שהיו פטורות מהן כאן, בעולם העליון.

וכך בששה היכלות, כמו בהיכל אחר יש דבורה הנביאה וגם  כן כל הנשים שעמה מודות ומזמרות בשירה ההיא שהיא אמרה בעולם הזה. רואים כאן כיצד מעשה משמעותי בעולם הזה פועל בעולם העליון. יוכבד ומרים מלמדות את כח האמונה לראות שאת המלחמות עושה הקב"ה ולא אנחנו, שכל יכולת התזוזה שלנו באה מהשם

אין תגובות

להגיב