הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת שלח לך עמודים עו-עח השקפה שיעור-26

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת שלח לך עמודים עו-עח השקפה שיעור-26

שלח לך עט- פא

שלשה קולות הם שאינם נאבדים לעולם

הד חוזר הוא השתקפות של אור שאינה ידועה, אשר ככל שהשתקפות טובה יותר, כך ההחזר. אין מדבר כאן על קולות גשמיים, אלא על קולות נפשיים. הקולות הפנימיים הם למעשה הדיבור שבא אל האדם בהשגה, לבחינות הקיום, הדרך והמטרה. לכן עליו להיות קשוב לקולות אלו. הקיום אלו הטבעיים, המטרה חיבור לכלל לאהבת השם, ובדרך ישנה הסכנה שנק קול הנחש, המאמן את האדם תוך שמנסה להסיטו מהדרך, ע"י שמשקף לו מציאות מעוותת. המלחמה בנחש, ביצר אפשרית רק ע"י התורה.

מצד התנהלות האדם בחייו ישנם שלשה בחינות של קולות. הקול מגלה את פנימיות האדם, אתו יכול להוציא חוכמתו החוצה. ישנה בחינה של קול החיה, הוא הטבע שבו נולד האדם, קול זה אינו חוזר.

וכך גם התכלית אליה יש להגיע קבועה, ועליו לפעול בשילוב עם הכלל.

מה שחוזר לאדם הוא קול המוות והלידה, חוזר כשיקוף מהמציאות, ועל האדם להקשיב לקול זה כשהמציאות מדברת אליו את קול השם. רק קול הנחש לא חוזר, כלומר הצד של הרצון לקבל לעצמו, לא חוזר, זה לא מה שמדברים איתך מלמעלה. הנחש הוא תוספת שמראה את הקליפה. מי שקשוב לאמת יכול לזהות את המסר שהמציאות מדברת אליו. באופן כללי על האדם לקבל הדרכה, לזהות את הטבעיים שלו, ולנווט עצמו למטרה, היינו לתת עצמו לכלל

אין תגובות

להגיב