הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת שלח לך עמודים עט-פא השקפה שיעור-27

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת שלח לך עמודים עט-פא השקפה שיעור-27

שלח לך פב- פד

שלשה קולות הם שאינם נאבדים לעולם

בגלל שאדם רוצה להתקדם ולהיות שותף לדרך, ההד, ההחזר מהקול שהוא מוציא, הופך לשותפות. קולות אלו הם רצונות גדולים לשלמות. זהו קול הלידה, שבא כקול עליון, וכן כאשר נפטר הוא רואה את השכינה ושזו גם שלמות. כמו כן בקול הנחש שתיקונו הוא סימן לתחיית המתים, מראה שלמות. אך בזמן תיקון, בדרך אדם יכול להתמודד רק עם שלמות חלקית, עם חלק מהאור. מלמעלה יורד דבר שלם, האדם בזמן תיקון מסוגל לקבל רק חלק. כל דבר שבא מלמעלה בא בבת אחת וכל מה שבא מלמטה פועל לאט לאט.

ויוסף ישית ידו על עיניך

מלמד השליח מהעולם העליון את רבי שמעון חידוש: ויוסף ישית ידו על עיניך, הוא בשורה של שמחה, שיש מצווה לסגור את עיני המת. שואל למה צריכים סתימת עינים למת, ולמה דווקא יוסף נבחר לסגור עיני יעקב.

עונה לו שהאוהב מסתיר מהנפטר את מראות העולם הזה, שלא יסתכל על החיצוניות של עולם הזה, והאוהב ימשיך דרכו בתיקון בעבודה בעולם הזה מראה כך: המראה שלך מעולם הזה נאבד ואני לוקח המראה שלך במקומך, מכאן ולהלאה יקנו לך מראה אחרת של עולם ההוא, וע"כ ניתן הדבר ליוסף משום שהיה אהובו של יעקב יותר מכל בניו שהייתה לו השוואת צורה, שניהם קו אמצעי, יעקב קו אמצעי ת"ת ויוסף יסוד

אין תגובות

להגיב