הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת שלח לך עמודים ק-קב השקפה שיעור-34

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת שלח לך עמודים ק-קב השקפה שיעור-34

חֶצְיָם אֶל הַיָּם הַקַּדְמוֹנִי

מלמד כאן על היחס בין תלמיד לרב, אשר התלמיד חייב לשמור על כבוד הרב ולא להביך אותו בשאלות שאינו יודע, ולבוא אליו מתוך ביטול. לכל אחד יש פוטנציאל לומר דברי תורה, אך יש ללמוד לומר דברים בסדר נכון.

בחינת הילד המובא כאן נענש מפני שהיה שואל בגלוי שאלות את רבו, ובכך היה מבייש אותו בקושיות שהרב לא יוכל לתרץ, ואף לא חשש ללכת לרב אחר. אין זה תפקידו של התלמיד לצבור ידע, אלא ליצור חיבור.

כמו כן מלמד שבעולמות העליונים בכל זמן שרוחות זכרים עולים בזמן ההוא יוצאת כל הנשים ומתאספות שם אל היכל בתיה בת פרעה ושמחים שם בכמה דברים עתיקים ומשם יוצאות כולן ונכנסות ובתיה עמהן אל היכל של סרח בת אשר ושמחות בכמה דברים חדשים וישנים ומשם יוצאות וסרח עמהן ונכנסות אל היכלה של יוכבד וכן בכל היכלות, כלומר הולכים בין ההיכלות ושמחים מדברי התורה, כך כל הנשמות הגדולות.

אין תגובות

להגיב