הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת שלח לך עמודים קט-קיא השקפה |...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת שלח לך עמודים קט-קיא השקפה | שיעור-37

שלח לך קט- קיא

חובק את ידיו ואוכל את בשרו

אחרי המיתה הס"א שמח ואוכל רק את הבשר של האדם, וכך גם במציאות החיים, כשאדם נפרד מנותן החיים, מהקב"ה, אז אומות העולם, כלומר הרצונות החיצוניים שולטים רק על בשרו, אך לא על רוחו ונשמתו השייכים לקב"ה. כלומר גם לרצונות הזרים יש שליטה רק על החיצוניות. לס"א אין כוח מצד עצמה, וכל מה שעושה זה רק לאמן את האדם, את צד הקדושה. האדם מרגיש בטעות שהרצונות החיצוניים שלו שולטים, אך גם הרגשה זו באה למעשה, שהס"א הוא שליח של הקב"ה.

המחלוקת בין ימין לשמאל, בין הרצון לקבל לבין האמונה היא טובה בתנאי שהם באים לקו אמצעי בו השמאל מתכופף לימין ואז זו הגאולה לאדם.

אותו הרע הס"א שחשב לשלוט על הרוח הקדוש, ולבסוף אינו יכול וישוב ואוכל את בשרו. ואיזה תועלת היה לו, מהקטרוגים שלו, ועוד שהם מכסים כולם כערפל חזק ואין מנוחה לעליונים ותחתונים. אולי רוצה לומר שיש כיסוי חזק ולא רואים את כל המקרה הזה, ולו היו בני אדם רואים אולי גם היו מתנהלים אחרת, כדי לא לתת לס"א את הבשר. אין לשלילה קיום מצד עצמה, וכל מה שעושה הוא רק לאמן את צד הקדושה. אמנם רוצה היא לשלוט וכך נראה לאדם, אך לבסוף מתברר שאין לה אפשרות לשליטה, ויש מלך הקב"ה ורק הוא השולט.

אין תגובות

להגיב