הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק | שיעור 1 השקפה |...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק | שיעור 1 השקפה | עמודים א-ג

בלק א – ג

הציפור

בלק ע"י היה מתקשר בדרך עבודה זרה ודרכה וכך היה משפיע על העולם. כיום אין מי שיודע בחכמה זו, אך עדיין ישנם שבבים של מידע שיכול לקבל מי שעוסק בטומאה זו, לוקחים מידע זה לתועלתם האישית או כדי לשלוט על אחרים. אמנם בקדושה גם מושכים אור, אך רק במסגרת האמונה בכדי להשפיע נחת רוח לקב"ה. בלק בן ציפור היה מומחה לטומאה זו, והיה מסתכל "מחלון" אסור לקבלת המידע.

ויַרְא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאֱמוֹרי. רבי שמעון אמר: ראה בהסתכלות החכמה, כמ"ש, ויַשְקֵף אבימלך מלך פלישתים בעד החלון. בעד החלון, הוא כמ"ש, בעד החלון נשקפה ותייבב אֵם סיסרא.

יש כוכבים, המאירים ומתנוצצים מהם חכמה, ובקצה הסיום של הארתם, שם החלונות, שהחיצוניים מקבלים מהם חכמה, הארה דקיקה ולא יותר. זו לא כל החכמה, אלא משהו שקשור אליה, ואהרה דקה זו יכולים הקליפות לקחת. אין הם רואים מסוד הלבנה, מסוד האמונה השלמה, אלא מהכוכבים.

אין לכל המתקשרים הללו אחיזה אלא במנעולא ולא במפתחא שהיא קו אמצעי, מסך דחיריק של חוכמה בלבוש חסדים. מאחר ואין להם בינה, הם צריכים גם ימין, אך לגביהם זו רק מעין אמונה מופשטת, בלי המעשים שיחזיקו באמונה, והוא חכמה דקליפה ההיא.

אין תגובות

להגיב