הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק | שיעור 12 השקפה| עמודים...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק | שיעור 12 השקפה| עמודים לד-לו

בלק לד – לו

הינוקא – הילד

היהודי צריך להתענג, אך רק מהאמת.

בחינת החכמה היא האור שבא הבורא להיטיב לנבראים. יש ואור זה נשמר אצל הגויים, כמו במצרים שצריך היה לרדת לשם כדי לפדות את השפע. ישנה דרך ברורה לקבל אור/תענוג, דרך קדושה של קו אמצעי, ע"י חסדים, היינו דחיית האור והסכמה לקבל רק מה שמותר במסגרת האמת והקדושה, במסגרת אמונת האבות שהם ג קווים, בלי לערב את הרצון העצמי לקבל. לכן על יהודי למעט הנאתו עד גמר תיקון, כדי לקבל רק את מה שמתירה התורה, ובכך מתאפשר החיבור לקב"ה.

יוסף הצדיק רואה בחלום של פרעה את התיקון שיש לעשות, ומבין שיוכל לצאת מבית הכלא הנפשי, רק בהליכה בקו אמצעי, בדרך יעקב. בניגוד ליין המשכר שמזיק, חכמה/יין המשמח בא בשלושה קווים.

כתוב, ובגפן שלושה שָׂריגים, והיא כפורחת עלתה ניצה, הבשילו אַשְכְּלותיה ענבים. עד כאן חֶזיון הדבר שבחלומו שכל החלום לא בא בשביל עצמו אלא בשביל יוסף, כמו חלום פרעה שבא בשביל יוסף.

אין תגובות

להגיב