הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק סד-סו | שיעור 22 השקפה

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק סד-סו | שיעור 22 השקפה

בלק סד – סו

שומע אִמְרֵי אל

יהללך זר ולא, פיך. כלומר לא זר אל פה המדבר דברי תורה הוא המהלל את האדם. אותו רשע בלעם היה משבח עצמו בכל, ועכ״ז גנב גנבת הדעת והתעלה במליצת דבריו, דברים קטנים היה עושה גדולים. מה שאמר היה על אלו מדרגות של דברי הטומאה. כתוב, שומע אִמְרֵי אל ויודע דעת עליון. , ולא כתוב האל, כי האל, תמים דרכו, אבל סתם אל הוא אל אחר. מי הוא איש בעולם, שהיה שומע דברים אלו, ולא חשב שאין בעולם נביא נאמן כמוהו.

בלעם לא הומלך ע"י הקדושה העליונה, אך היה כשרוני ולקח את הכישרון כדי לגנוב דעת מהציבור.

אומר לו בלק לבלעם, ראה לפי שהסיום של שני השמות שלנו עמ + לק הם שני חצאי כוח שניתן לחבר כדי להתגבר על ישראל, כמו שעמלק ניצח אותם בדרך במדבר.

אין תגובות

להגיב