הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק סז-סט | שיעור 23 השקפה

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק סז-סט | שיעור 23 השקפה

בלק סז – סט

צַלְיה שהפיל את בלעם

אדם שהולך בחסדים מכוסים, שום כוח לא יכול לפעול נגדו.

שהרי הטומאה פועלת על הרצון לקבל, ומי שפועל בצורת חסדים מכוסים, אינו משתמש ברצון לקבל, דרך שבחכמה נקראת יסוד דאבא או נירה דכיא.

למי שיש את כוח המנעולא יכול לעורר רצונות גדולים ויחד איתם ידע לעשות מסך ולעצור את הכוונה לרצון הפרטי. את הרשע ניתן להרוג על ידי הכוח שלו עצמו. לצורך כך יש לעורר את ההשתוקקות הגדולה, שזה שדה הקרב בו נמצא הס"א, ושם ע"י מניעה ודחיה של האור ניתן להתגבר עליו.

צַלְיה בנו של שבט דן, קם ולקח השליטה השולטת על כשפים, ופרח אחריו. כיוון שראה אותו בלעם הרשע, עשה דרך אחרת באוויר ועלה ונעלם מהעין. אז הסתכן צליה בשעה ההיא, והיה בצער, שלא ידע מה שיעשה.

פינחס הרים קולו אליו, ואמר, הצל של התנינים הרובצים על כל הנחשים שם הוא נמצא מתחבא, הפוֹך בשערותיך. וכיוון שבלעם ראה, שפינחס בא לנקום נקמת ה׳ ממדיין, והבין שוודאי ירצה גם להרוג אותו, אז פרח באוויר. צליה קם ולקח השליטה השולטת על כשפים, ופרח אחריו. צליה, הצל של י״ה, ג״ר. צליה אותיות צל י״ה, קו האמצעי דקדושה. למעשה אומר לו פנחס תפעל את היסוד דאבא כמו שעשה משה, עם הכוח האמונה של אברהם, כח הקדושה דמנעולא, שלא רוצה כלום, חסדים מכוסים.

אין תגובות

להגיב